Oproep tot sluiting aan leden van de VSB en ASFA en sympathiserende bedrijven en organisatie

Op maandag 23 maart 2020 hebben het bestuur van de VSB en de ASFA in een persoonlijk onderhoud de President van de Republiek Suriname verzocht om het afkondigingen van de wet “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren” vooralsnog aan te houden. Terwijl het onderhoud met de President gaande was bleek dat deze wet al was getekend en direct de volgende dag was gepubliceerd in de Surinaamse Staatscourant.

Deze houding en werkwijze bewijzen dat de Regering op geen enkele wijze respect toont voor het bedrijfsleven, de belangrijkste motor van de Surinaamse economie. Inmiddels hebben de Algemene banken, gelet op de Regering geëtaleerde afwijzende houding, besloten om het werk neer te leggen. De VSB en de ASFA hebben op aangeven van haar leden besloten om de acties van het bankwezen te ondersteunen en vraagt dan ook aan haar leden en aan alle sympathiserende organisaties om als vorm van protest en uit onvrede met de werkwijze van De Nationale Assemblee en de Regering het werk voor 1 dag neer te leggen en wel op woensdag 25 maart 2020.
Uiteraard doen wij een beroep op alle instanties, bedrijven en personen welke essentieel zijn bij het bestrijden van het Covid-19 virus om het werk, in belang van de Surinaamse gemeenschap, normaal uit te blijven voeren.


Het Bedrijfsleven is van mening dat met deze werkneerlegging een sterk signaal aan de regering wordt gegeven, dat wat nu is gebeurd onacceptabel is en dus niet langer kan en zal worden getolereerd. Wij beramen ons inmiddels op het nemen van juridische stappen tegen deze wet. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van verder te nemen stappen / acties.

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven

Associatie van Surinaamse Fabrikanten

error: Kopiëren mag niet!