Milieuactivist Lachhunsing: “De mens kan wel veranderen”

Het is volgens milieuactivist Bea Lachhunsing, voorzitter van Stichting Healthy Root Wealthy Fruit, intussen overduidelijk dat de volwassen mens kan veranderen. “Heel snel zelfs. Gewoontes en vaste agenda’s kunnen binnen enkele uren het raam uitgeflikkerd worden, als men wil. De reden hiertoe bleek Coronavirus, een microscopisch klein geval zonder handen, voeten, hersenen, diploma’s, universitaire buls, financiële en materiele rijkdommen en zware titels, te zijn. Men kocht hele supermarkten binnen een uur leeg en verschanste zich met alles zonder omwegen, gewapend met mondkapjes en handschoenen veilig thuis. Want Corona is coming”, zegt zij in gesprek met de krant. De werkwijze van Corona wordt volgens de milieuactivist de hele dag uitgelegd en ook hoe je je moet beschermen. Want als het virus je longen bereikt, kan het een groot probleem zijn, met de dood tot gevolg. Duizenden mensen tussen de 63 en 95 jaar zijn dan ook reeds overleden de afgelopen weken. Duidelijk volgens haar is geworden dat Corona zonder verdere poespas een fast killer is. “Anders is het gesteld met de gevaren en risico’s, die verbonden zijn met het menselijk handelen op het gebied van vuil en gras (vuil) verbranden. Hierbij komen ernstige schadelijke stoffen vrij, zoals dioxines, verschillende zware metalen, fijnstof, CO2 e.a. Het verschil met Corona is dat men niet direct binnen korte tijd dood gaat aan deze stoffen. Zij stapelen zich op in het lichaam om na een bepaalde tijd (kort tot lang) in bepaalde vormen zichtbaar te worden. Bepaalde vormen zijn ongeneeslijk, zoals bijvoorbeeld de kankersoorten. Vaak lijdt men heel lang om dan dood te gaan. Steeds vaker zien we dat jonge kinderen al bepaalde aandoeningen hebben vanaf de geboorte en niet lang leven.”  

Dagelijks vuil verbranden

Omdat men niet gelijk ernstig ziek wordt of doodvalt, is de handeling (dagelijks vuil/gras verbranden) volgens haar voor velen een gewone zaak. “Men heeft geen boodschap aan schade op middellange en lange termijnkwesties.  We zien deze dagen dat er enorm veel wordt verbrand overal. Ik heb mensen uit verschillende buurten gesproken, die te kennen gaven hoe in hun buurten dagelijks rookoverlast is. Ook de heer Coats van de Brandweer beaamt dat er heel veel in brand wordt gestoken de afgelopen dagen. Corona in combinatie met vuil- en grasverbranding met de uitstoot van dioxines en andere schadelijke stoffen lijkt mij een extreem dodelijk wapen.  Burgers dienen te beseffen dat ouderen, zieken en jonge kinderen, astmalijders en longpatiënten hoge risico’s lopen om ernstig beschadigd te worden. Het totale milieu (ecosysteem) wordt volgens Lachhunsing vervuild met de schadelijke stoffen en is onveilig voor mens, plant en dier. “Ik vraag alle burgers in alle woonbuurten om nu te stoppen met het verbranden van rommel, gras en bossen. Aan de overheid is de opdracht om razendsnel ervoor te zorgen dat er werkbare wetten gemaakt worden om het vuil verbranden te doen stoppen. Boetes en sancties vaststellen en vooral beslissen door wie de boetes ontvangen moeten worden. Is dat de politie of de brandweer? Want de brandweer rijdt uit om te blussen alleen, waarna de volgende persoon rustig de boel weer in brand steekt. Corona zorgt met ‘harde hand’ voor de mindshift. Laten wij als verantwoordelijke volwassen mensen deze mindshift ook op het gebied van stoppen met vuil verbranden doorvoeren. In een gezond milieu kunnen wij veilig en gezond leven en het milieu begint thuis bij elk van ons”, aldus Lachhunsing.

TM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: