Branchevereniging ICT vreest geen prioriteit te zijn bij valutatoekenning

De ICT Associatie Suriname, de branchevereniging van ICT-bedrijven in Suriname, is verrast met de onlangs aangenomen Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. “Zoals meerdere organisaties (waaronder de VSB) hebben aangegeven, roept de wijze van aanname van deze belangrijke wet vraagtekens bij ons op.  Voordat deze wet effectief kan zijn, moeten de volgende basisvoorwaarden in orde zijn, namelijk lokale productie- en exportmogelijkheden, en effectieve en transparante controlemechanismen voor alle stakeholders. Gezien bovenstaande zaken onvoldoende in orde zijn, is de branchevereniging sterk afhankelijk van de import van hun inputs (hardware, software, licenties, services, etc.). Met de aanname van deze wet maakt de branche zich extra zorgen over de beschikbaarheid van valuta. De kans bestaat dat de ICT-branche één van de sectoren is die geen topprioriteit wordt.”

De ICT-branche/sector levert een belangrijke faciliterende rol aan de ontwikkeling van Suriname. Met deze wet wordt de kans groter dat diverse kleine bedrijven en startups ophouden te bestaan. De bijdrage die deze bedrijven leveren aan lokale productie- en exportmogelijkheden zullen dus hierdoor ook teniet worden gedaan. De lokale banken kunnen al geruime tijd niet voorzien in de valutabehoeften van lokale ondernemers. Hierdoor zijn deze bedrijven aangewezen op een cambio. Als dit weg komt te vallen, moeten er tenminste garanties geboden worden dat de banken altijd kunnen voorzien in de valutabehoefte van deze ondernemers. Zolang dit niet het geval is, zal dit niet leiden tot stabilisatie van wisselkoersen en verdere regulatie van het valutaverkeer.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: