Opschudding over initiatiefwet gezondheidszorg

In een initiatiefvoorstel, ingediend door J. Simons, A. Abdoel, D. Sumter, J. Wielzen en R. Ilahibaks, aangaande de organisatie en het financieringsstelsel van de individuele gezondheidszorg (Wet Financiering Individuele Gezondheidszorg) staan volgens jurist/advocaat Antoon Karg nogal wat erg zorgwekkende, op zijn zachtst uitgedrukt, artikelen die van kracht kunnen gaan worden als deze wet aangenomen zou worden.

Het gaat in deze om de “Wet houdende algemene regels betreffende de systematiek van het zorgstelsel en de openbare – en individuele gezondheidszorg” (Raamwet Volksgezondheid). Over dit wetsvoorstel is nogal wat opschudding ontstaan bij onder andere medici. Dagblad Suriname sprak hierover met Antoon Karg, een jurist/advocaat, die het wetsvoorstel op verzoek van vrienden, die in de zorgsector werkzaam zijn, heeft uitgeplozen.

Volgens Antoon Karg zouden in het voorstel alle artsen binnen 2 jaren in overheidsdienst moeten. Er zou dan overgestapt worden naar wat in de memorie van toelichting genoemd wordt een “Single Payer System”, wat betekent dat er nog maar 1 instantie is die zorg aanbiedt, en dat is dan het SZF. Niet alleen zouden de artsen dan een door de overheid vastgesteld salaris krijgen, maar ook wordt daarin bepaald dat indien zij ooit bijvoorbeeld een salarisverhoging zouden willen bedingen, de volledige kosten in de zorg en de kosten per branche dat eerst moeten toelaten. In de memorie staat in vierkante bewoordingen dat “marktwerking onwenselijk is als het gaat om zorg”, en Karg beschouwt dat als een beginsel uit een socialistisch of communistisch land. Volgens Karg is het ook nog eens de bedoeling van de indieners dat deze wet nog vóór 25 mei wordt aangenomen. “We zitten met 29 assembleeleden die zich heel loyaal hebben opgesteld ten aanzien van deze regering, en het gaat om een initiatiefvoorstel van de assembleeleden zelf. De hoofd-initiatiefnemer is zelfs voorzitter van de assemblee, en ook arts. Haar politieke overwegingen en meerderheid heeft ze er dus al gereed voor.”

“Als dit zou lukken en geïmplementeerd zou worden, wat best ondenkbaar is omdat medici dit nooit zouden moeten of willen accepteren, dan zou Suriname niet meer kunnen concurreren als het gaat om talenten in de gezondheidszorg, en mensen zullen ondanks hun vaderlandsliefde moeten overwegen of zij onder die omstandigheden nog hier zouden willen werken. Je krijgt dus een uitstroom van mensen in deze beroepsgroep, wachttijden zullen niet te overzien zijn, en politieke en overheidsoverwegingen komen dan te staan boven medische overwegingen wanneer het gaat om zorg voor het individu. De hele sector wordt hiermee ernstig in gevaar gebracht, want de uitvoerder die ervoor is aangewezen op dit moment, het SZF, is niet in staat gebleken haar eigen bedrijfsvoering op orde te krijgen, om naar buiten te treden met de juiste cijfers ook. Ze zullen dus nooit als toezichthouder kunnen optreden naar de rest van de zorg toe. Wat heeft men te verbergen door geen jaarrekeningen te presenteren, vraag je je dan af?”

Ook geeft Antoon Karg aan dat het niet alleen gaat om specialisten in deze, maar ook om paramedici, opticiens, verpleegkundigen, de thuiszorg, de hele sector zal de gevolgen hiervan ondergaan. “De grootste pijnpunten in de initiatiefwet zijn dat er een zorgplicht wordt opgelegd, losgekoppeld van of er wel of geen compensatie tegenover staat, dat binnen 2 jaar iedereen in loondienst moet gaan, dat er erg slordig omgegaan wordt met beschermingen voor deze mensen die in de zorg werkzaam zullen zijn, dat boetes of straffen opgelegd kunnen worden als je het ergens niet mee eens bent, zelfs een boete die genoemd wordt van 1 miljoen SRD, maar erger nog: dat de rechter erbij buitenspel wordt gezet. Je hebt een termijn van 6 weken om bezwaar aan te tekenen tegen beslissingen van de minister. Je gaat dus met het bezwaar naar dezelfde instantie die je de boete heeft opgelegd, en in beroep moet je bij de president van het land, en niet bij een rechter. Dat alleen al is ongrondwettelijk.” Volgens Karg wil men hiermee terug naar 450 voor Christus toen het staatshoofd nog zelf rechter was.

“Als de zorgsector zich niet verenigt en de gelederen sluit om in stelling te komen tegen dit voorstel, zullen de gevolgen niet te overzien zijn”, zegt Karg.

error: Kopiëren mag niet!