Bericht over Russen gaat niet over Suriname

De Franse ambassadeur, Antoine Joly, maakt aan elke
speculatie een einde door aan de redactie van Dagblad
Suriname te bevestigen dat de 200 Russiche technici
naar huis worden gestuurd als gevolg van de sluiting
van de Space Center. De sluiting is een direct gevolg
van het Corona virus. Joly stelt tot slot “They are not
involved at all in Surinamese elections!!!” vertaald : “Zij
zijn niet betrokken bij de verkiezingen van Suriname!!!”.

error: Kopiëren mag niet!