Valutawet maakt alles nog erger

In de nieuwe valutawet die met 26 stemmen is aangenomen in DNA mag niemand een andere koers hanteren voor vreemde valuta dan die van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hierbij wat uitleg over deze wet. Eerst de belangrijkste bepalingen en daarna de consequenties. Opmerkingen vooraf: Deze wet heeft geen effecten op bestaande valutategoeden. Deze blijven (vooralsnog) buiten schot. 

Belangrijkste bepalingen:

1. De wet verbiedt alle handel en betalingen in CASH valuta. Dit mag nu alleen nog in SRD.

2. Bij alle transacties is het verplicht de koers van de Centrale Bank van Suriname te gebruiken (SRD 7.50).

3. GIRALE betalingen in valuta zijn nog steeds toegestaan, maar ook op CBvS.

4. Men mag geen valuta meer kopen bij cambio’s of particulieren.

5. Burgers kunnen alleen bij banken valuta kopen tegen de CBvS koers, maar alleen voor de volgende doeleinden: reis, medisch, studie, onderhoudsplicht, en aanzuivering van credit cards.

6. Bedrijven kunnen voor importen alleen bij banken valuta kopen tegen de CBvS koers.

Wat zijn de gevolgen?

A. Burgers: Het cash aanbod van dollars wordt met de wet beperkter. De vraag blijft hetzelfde. Er zal zich dus een zwarte marktvraag ontwikkelen voor cash dollars. 

B. Crediteuren met een valutavordering (bv: huisbaas) zullen geen SRD-betaling accepteren op basis van de CBvS-koers. Zij zullen girale overmaking in valuta eisen in valuta. De meeste burgers hebben echter geen valutarekening en zullen dus ‘illegaal’ toch cash betalen. Dit voedt de vraag op de zwarte markt nog meer.

C. Bedrijven gaan geen CBvS-dollars bij banken kunnen kopen. Die zijn er immers niet. Zij zullen dus of niet meer importeren (lege schappen) of op de zwarte markt kopen.

D. Er zal een arbitragemogelijkheid ontstaan. ‘Kennissen’ zullen tegen CBvS-koers valuta mogen kopen voor virtuele importen (vgl. met EA van jaren ‘80) en deze op de zwarte markt verkopen.

De eindconclusies:

1. De zwarte markt komt terug.

2. Het verschil tussen de CBvS en zwarte marktkoers gaat een aantal mensen erg rijk maken.

Deze wet maakt alles dus nog erger!

Bron: Viren Ajodhia

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: