Project om zeeschildpadden te monitoren op Braamspunt ook stil

Vanaf 3 april tot en met juni zou Green Heritage Fund Suriname (GHFS) samen met vrijwilligers continue op het strand van Braamspunt zijn voor het doen van onderzoek naar de zeeschildpadden. Braamspunt is een van de legstranden, die worden aangedaan gedurende het legseizoen, maar door het wegvallen van controle hebben de stropers van zeeschildpadeieren vrij spel. Monique Pool was bezig met een project in samenwerking met andere actoren, waaronder WWF en Natuurbeheer, om meer inzichten in de eeuwenoude reptielen te krijgen om de juiste maatregelen voor hun bescherming te nemen. Deze driedaagse training zal echter geen voortgang vinden, omdat het sociale leven vrijwel geheel stilligt door de maatregelen om het Coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. “Bepaalde gestelde doelen kunnen niet gehaald worden”, verduidelijkt Monique Pool.  “We zitten thuis, omdat we geen meetings mogen organiseren.” De aanwezigheid op het strand van de vrijwilligers en jachtopzieners zou de stropers moeten helpen afschrikken, want Pool is van mening dat de mensen, die illegaal de eieren van de zeeschildpadden rapen en verkopen, niet onder de indruk zullen zijn van het Coronavirus en gewoon door zullen gaan met hun illegale activiteiten.

RB

error: Kopiëren mag niet!