PRO en APS gaan samenwerken 

De PRO en APS gaan samenwerken met elkaar na een serie gesprekken te hebben gevoerd. Er worden nog concrete mededelingen hierover gedaan.

De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) en de Amazone Partij Suriname (APS) hebben na een serie open gesprekken vastgesteld dat er qua visie en ideologie raakvlakken zijn die een solide basis vormen voor een duurzame politieke constructie. Partijen zullen de komende dagen en weken gezamenlijke activiteiten ontplooien en de samenleving daarover informeren. Ook zullen PRO en APS blijven werken aan het construeren van een zo groot mogelijk politiek draagvlak om aan de roep van de kiezers tot samenwerking te voldoen. De respectievelijke besturen van de PRO en de APS doen een nadrukkelijk beroep op de gemeenschap om dit initiatief ten volle te ondersteunen.

Beide partijen hebben in hun ideologie en partijdocumenten behoud van de natuur, het milieu, de ecologie, flora en fauna als meest eminente speerpunten staan. In de PRO met ‘recht’ als een van haar fundamentele grondslagen, ziet de APS een solide fundament om de verschillende rechten van de Inheemsen te doen erkennen en te verwezenlijken en om samen voor hen duurzame ontwikkeling te helpen brengen.

De APS heeft als ideologie het ecologisme welke brede raakvlakken heeft met de ontwikkelingsvisie van de PRO. Beide partijen zien hiervoor de groene economie als juiste vehikel om daaraan concreet invulling te geven, waarbij het de bedoeling is dat economische activiteiten géén dan wel zo min mogelijk schade aan het milieu veroorzaken. De PRO en de APS stellen  zich als politiek platform beschikbaar om samen met eensgezinde politieke partijen te gaan voor duurzaam welzijn van onze gehele natie. Wij sluiten dus niemand uit!

Thans is alom bekend dat met de huidige economische activiteiten in het binnenland aan de natuur en de gezondheid van de binnenlandbewoner, ernstige schade wordt toegebracht. Dit politieke platform zal bij regeer-verantwoordelijkheid onmiddellijk actie ondernemen om de vernietiging die zich nu in onze binnenlanden voltrekt, met als gevolg onherstelbare verstoring van de ecologische balans, een halt toe te roepen.

error: Kopiëren mag niet!