VSB teleurgesteld in de Coalitie leden van DNA

Op 16 maart heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) op verzoek van de Commissie van Rapporteurs commentaar geleverd op de wet Wijzing Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012.

Met verbijstering vernam de VSB dat op zaterdag 21 maart met het indienen van een nota van wijzigingen door de Coalitie een totaal andere wet namelijk “Wet controle valutaverkeer en transactie kantoren” is aangenomen.

De VSB is een voorstander van een goede regulering van ons betalings- en deviezenverkeer en deze wet bevat zeker enkele goede aspecten. Echter de wijze waarop deze wet tot stand is gekomen is hoogst onfatsoenlijk. De VSB is gevraagd om commentaar te leveren op een wetsproduct om vervolgens te moeten vernemen dat er een wezenlijk andere wet in behandeling is genomen zonder dat daarover overleg is gepleegd met de belangrijkste stakeholders. Dat maakt dat de Nationale Assemblee en in deze de coalitie door ons als onbetrouwbaar kan worden beschouwd.

Daarnaast bevat de wet enorme onvolkomenheden en onduidelijkheden en creëert alleen nog meer onzekerheid in de samenleving.

De VSB waarschuwt wederom voor het plegen van gelegenheidswetgeving zonder dat de onderliggende factoren die nu hebben geleid tot een enorme ontwaarding van de Surinaamse munt worden aangepakt. Het vertrouwen in het financieel beleid van deze regering is sterk aangetast en wetgeving zoals deze versterkt het juist wantrouwen dat nu al heerst. Suriname gaat door een moeilijke periode en met de Covid-19 pandemie is er geen zicht op hoe lang deze situatie zal duren. Juist nu is er saamhorigheid nodig en volledige aandacht voor de bestrijding van deze pandemie.

Het past dan ook niet dat de overheid en in deze de Nationale Assemblee op deze wijze met haar medestanders omgaat. Wij zijn ervan overtuigd dat deze wet het beoogde doel niet zal bereiken en er juist het tegenovergestelde zal gebeuren, namelijk het ontwikkelen van een zwarte markt zoals dat zich eerder heeft voorgedaan. Wij roepen de President dan ook op om deze wet niet af te kondigen en in overleg te treden met de relevante stakeholders. Vereniging Surinaams Bedrijfsleven

error: Kopiëren mag niet!