Hoe gaat de politie om met Corona?

Het Coronavirus oefent ook druk op de mensen die hun beroep uitoefenen in de strategische diensten. Eén van deze beroepen is die van de politieambtenaren, want ook voor deze groep maakt het Coronavirus geen onderscheid. Dagblad Suriname vroeg aan de hoofdvoorlichter en inspecteur Humphrey Naarden welke maatregelen zijn genomen. Zo zijn er alcoholcontroles waar agenten met personen in contact komen. De woordvoerder geeft aan dat de leden via een interne memo geïnformeerd worden over de manier waarop met het virus dient te worden omgegaan. “Het houden van een veilige afstand is daarbij belangrijk met personen die het bureau aandoen”, stelt Naarden. De voorlichter wijst er wel direct op dat het in het beroep van de politieman niet altijd mogelijk is om een veilige afstand te houden. “Want je gaat ook mensen in voorkomende gevallen moeten aanhouden. Wij staan in nauw contact met de burgerij.”  De eerder gecommuniceerde regels van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) voor de samenleving zijn ook van toepassing op de agenten. Naarden noemt als voorbeeld het regelmatig ontsmetten van de handen en het niezen en hoesten in de oksels. “En natuurlijk ligt de veiligheid ook voor een deel in mensen hun eigen handen”, vertelt de voorlichter. “Er zijn hand sanatizers aangeschaft en deze zijn reeds gedistribueerd naar de verschillende politiebureaus.” Via de afdeling Financiële en Comptabele Zaken kunnen bureaus deze middelen ook aanvragen verduidelijkt Naarden. “Rijden onder invloed van alcohol blijft strafbaar, ook in tijden van een pandemie. De regels van de trias alcoholica zijn van toepassing wanneer de blaastesten komen weg te vallen. Er wordt dan gelet op schrijf-, spraak- en loopvermogen”, zegt Naarden als gevraagd wordt bij blaastesten wordt opgetreden.

Corona als babbeltruc

Bezorgde burgers informeren elkaar dat het al voorkomt dat kwaadwilligen zogenaamd van één of andere dienst zijn die in verband met het Coronavirus even binnen willen komen voor het doen van onderzoek. “We hebben in een reactie de samenleving reeds geïnformeerd, nadat we het responseteam van BOG hebben benaderd. Het is niet zo dat men gewoon thuis bij je komt, pas nadat men met de diensten heeft gebeld, zoals via de hotline 178. En als men niet heeft gebeld, zal men zich altijd legitimeren, en als men twijfelt dat het gaat om mensen van het quick responseteam, doe de deur niet open.” Naarden adviseert om het nummer 178 te bellen om te vragen of er mensen van het team gestuurd zijn om thuis te komen. “Bel en vraag of de mensen inderdaad naar je zijn gestuurd”, geeft hij als advies. “Dat is de beste manier om te voorkomen dat criminelen toegang vinden tot jouw woning nadat je de deur zelf voor ze hebt opengemaakt”, aldus de voorlichter.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: