DA’91: “En de president maar op vakantie”

“Terwijl er tegenstrijdige berichten vanuit het NCCR komen en de in “quarantaine” zijnde mensen niet veilig zijn, de koers van de Euro en de Dollar op hol geslagen is, de grenzen van ons land vanwege de dreiging van het besmettende Coronavirus dicht zijn, is de zichzelf geproclameerde “volkspresident” op binnenlandse vakantie. Het is zo een minachting van hem naar ons als Surinaamse samenleving en de verschillende beroepsgroepen in het bijzonder toe, dat een afstraffing op 25 mei a.s. het beste antwoord is voor deze arrogantie”, aldus DA91. “Het is duidelijk dat onze economie, die al voor het Coronavirus,  zo kwetsbaar en zwak was, steeds verder in elkaar dondert. De Chinese winkels sluiten hun deuren, ze vertrappen daarmee de vergunningsvoorwaarden, ze verhogen hun prijzen drastisch en worden toch nog beschermd worden door minister H&I Stephan Tsang. Waar blijft het controlemechanisme tegen deze prijsopdrijvers? Terwijl de mkb-ondernemers die een lening hebben lopen bij de banken, en geen inkomsten hebben en hun rentes blijven doorlopen en betaald moeten worden, laat de president het afweten. Zijn uitspraak dat “als Paramaribo zou branden hij als een roos door blijft slapen is bewaarheid”. Deze man heeft, zoals nu blijkt, als het ware niets te maken met ons land, omdat hij ook niet begrijpt dat als er geen omzetten zijn van de bedrijven de belastingdienst ook minder zal ontvangen, hetgeen weer een effect zal hebben op de begroting.”

“De regering zou de ondernemer die omzetverlies verwacht, voor een bepaalde periode een tegemoetkoming in de loonkosten moeten geven. De regering bekommert zich echter totaal niet om de arbeiders, die vanwege de hele situatie slachtoffer dreigen te worden. We hadden verwacht dat er een crisisteam in het leven geroepen zou worden, die de effecten van Corona economisch integraal zou aanpakken door bijvoorbeeld bijzondere maatregelen van stimulus of bescherming voor te stellen. Maatregelen b.v. die moeten zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, zelfstandigen een overbrugging bieden en het uitvaardigen van versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk maken dat geld in de bedrijven blijft. De landbouwers die hun producten niet meer aan de man kunnen brengen, omdat de markten gesloten zijn, verdienen zeker ook de nodige aandacht.”

Del Castilho constateert dat er geen nauwgezet contact is met ondernemers noch met  landbouworganisaties, sociale partners en banken. “De creativiteit van deze regering is niet een om erover naar huis te schrijven. Wij hebben niet geleerd uit de ervaringen van het verleden.  Wij als kiezers en het hele volk moeten niet voor de gek worden gehouden met de dooddoener, dat het slecht gaat in het land vanwege  het Coronavirus. Het “a no mi” gedrag van deze president gaat deze keer niet op. Overigens de Krijgsraad is er ook niet ingetrapt op 29 november.”

%d bloggers liken dit: