VHP bij Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie

 Ieder jaar, bij de herdenking van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie, wordt wereldwijd stilgestaan bij de uitbanning van elke vorm van discriminatie op grond van ras, huidskleur en nationale of etnische afkomst.

Racisme heeft effect op individuen, maar ook op de samenleving als geheel. Racisme wordt ook ingezet als verdeel- en heerstactiek, om mensen tegen elkaar op te zetten, om ze verdeeld te houden. Helaas moeten we ook voor ons land Suriname constateren dat onze multi-etnische en multiculturele samenleving niet zo tolerant is, zoals wordt beweerd. Daarnaast hebben we nu ook te maken met een Coronavirus, bekend als COVID-19, en door de WHO verklaard tot een officiële pandemie. Dat houdt in dat de besmettelijke virus zich op verschillende continenten verspreidt, zonder onderscheid van ras, huidskleur of nationaliteit. 

Ook Suriname is het slachtoffer hiervan. De VHP heeft inmiddels een team van medische deskundigen samengesteld die kunnen assisteren met voorstellen, oplossingen en beleid over hoe deze besmettelijke virus te kunnen bestrijden en tegen te gaan. De VHP is echter van mening dat er een virus van een meer dreigende aard rondgaat. Zeker op weg naar de aanstaande verkiezingen toe, is er een gevaarlijke tendens te merken van personen die etnische polarisatie als wapen in de politiek hebben gegooid om kiezers te beangstigen. De VHP vraagt u daarom om waakzaam te zijn, omdat er krachten zijn die het aansturen op nieuwe etnische scheidslijnen.

Het wordt tijd dat wij ons er daadwerkelijk voor inspannen om over die etnische scheidslijnen heen te stappen en een Suriname te maken waarin geen etnische scheidslijnen meer bestaan, maar iedereen in vrede en veiligheid kan leven. Ten onrechte wordt het idee gevoed dat etnische afkomst, religie en taal verdelende krachten zijn voor een nationale identiteit.

Binnen de VHP voltrekt zich een fundamenteel transformatieproces dat tot doel heeft de partij te herstructureren en in te richten tot een model-democratische politieke organisatie. Het transformatieproces van de VHP, van een etnische naar een multi-etnische partij, wordt niet meer opgehangen aan personen, maar wordt opgetrokken langs solide, op democratische wijze tot stand gekomen structuren. De VHP bundelt geen etniciteit, maar bundelt Surinamers.

We hebben nog een lange weg te gaan voordat we een einde kunnen maken aan de discriminerende houdingen, acties en praktijken die ons land verdeeld houden en tegelijkertijd verwoesten.

Laten we daarom op deze Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie nagaan hoe we tolerantie, inclusiviteit (verbinden, ondanks verschillen) en respect voor diversiteit beter kunnen bevorderen in Suriname. Laten we eraan werken om berichten van haat te elimineren, zoals bijvoorbeeld het concept van ‘wij’ en ‘zij’. Laten we de valse houding achterwege laten om sommigen wel te accepteren en anderen af te wijzen en uit te sluiten, simpelweg vanwege hoe ze eruit zien, of van wie ze houden.

Laten we vooral in gedachten houden dat de ernstige gevolgen van racistisch denken leiden naar discriminatie, slavernij en rassenmoord. Dit willen we niet voor Suriname. De VHP keurt ook het gedrag af van leiders die in een politieke strijd pure laster verspreiden om andersdenkenden te kleineren en of te beledigen. We moeten onze jongeren beschermen tegen deze krachten van intolerantie en verdeeldheid. We kunnen en mogen niet toestaan dat – alleen maar voor het behalen van verkiezingswinst – ​​racistische haat en etnische verdeeldheid verder worden gezaaid in onze samenleving. Het antwoord op de krachten van intolerantie en verdeeldheid is om tolerantie, inclusiviteit en respect voor diversiteit te bevorderen door het in praktijk te brengen.

De VHP spreekt de hoop uit dat alle partijen de verkiezingscampagne op een integere manier zullen voeren. Dit wordt bereikt door meer debat en openheid van zaken en met uitwisseling van verschillende standpunten, ervaringen en perspectieven.

Het wordt ook bereikt door leiderschap – het soort leiderschap dat op prijzenswaardige wijze werd getoond door Nelson Mandela en Gandhi. De VHP staat voor leiderschap dat moedig genoeg en principieel genoeg is om intolerantie, racisme en discriminatie in al zijn vormen tegen te gaan.

De dag van 21 maart voor Uitbanning van Rassendiscriminatie biedt dan ook een unieke gelegenheid om onze gezamenlijke nationale inzet te hernieuwen, door te blijven werken aan het tegengaan van elke situatie van racisme en discriminatie, ook in onze dagelijkse interpersoonlijke relaties.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: