MTA International al een jaar live in Suriname

MTA International, meer bekend als Muslim Televisie Ahmadiyya, werd op 15 maart 2019 in Suriname gelanceerd door Stichting Al-Balaagh, een werkarm van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname (AMGS), gevestigd aan de Ephraimszegen 67 te Paramaribo. Dit televisie medium zendt inmiddels al een jaar religieuze, culturele en educatieve programma’s op succesvolle wijze uit via kanaal 5.3 op het netwerk van Rapar Broadcasting Network (RBN). De AMGS had de officiële herdenking van deze mijlpaal gepland op zondag 15 maart 2020. Echter heeft zij die activiteit in het belang van de volksgezondheid, met inachtneming van de  adviezen, instructies en richtlijnen van de bevoegde instanties ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus in Suriname afgelast.

Geschiedenis MTA

MTA International is een internationaal televisienetwerk van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Het hoofdkwartier is gevestigd in London – Engeland. Het was het geesteskind van Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV (ra), en sinds de oprichting is het in veel opzichten een uniek kanaal geweest. MTA erkent dat televisie een belangrijke rol speelt in de wereld en heeft zich daarom ingezet om die invloed positief toe te passen om haar kijkers te onderwijzen. Op 21 augustus 1992 de launch in London plaats van de allereerste moslim televisie ooit. Op 01 januari 1994 begon MTA met haar uitzendingen gedurende 5 uur per dag in Europa. Op 01 april 1996 begon MTA met uitzending van haar programma’s over de gehele wereld 24 uur per dag. Deze informatie toont duidelijk met welke tempo dit medium haar gegroeid heeft doorgemaakt.

Voorspellingen

Toen de stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) voor het eerst beweerde een profeet en boodschapper van God te zijn, was zijn geboorteplaats Qadian nog maar een kleine gemeente in de provincie Punjab, India. Op dat moment openbaarde God aan hem de volgende openbaring: “Ik zal ervoor zorgen dat uw boodschap de hoeken van de aarde bereikt”. Binnen korte tijd zijn we nu getuige van de Goddelijke boodschap die niet alleen op de grond wordt verspreid door middel van literatuur, maar ook vanuit de lucht via satelliet.

Waar gezicht van Islam en andere wereldreligies

In gesprek met Dagblad Suriname geeft de voorzitter van de AMGS, Samseerali Sheikh-Alibaks, aan dat het hoofddoel van MTA International is om middels diverse programma’s het ware gezicht van de Islam en andere wereldreligies aan de wereld te tonen. Het is het gezicht van vrede, harmonie en broederschap, en niet het vaak verkeerde en verwrongen beeld van religie, in het bijzonder dat van de Islam, dat momenteel ten onrechte wordt gepresenteerd door sommige fracties van de samenleving. Daarnaast zullen algemene programma’s en documentaires, maar ook kookprogramma’s en producties over en van de verschillende continenten van de wereld, worden vertoond. De programmering komt tegemoet aan de wensen en behoeften van kijkers van alle denominaties, geloofsovertuigingen en culturele en etnische achtergronden.

Continu proces van uitbreiding

Het idee voor de televisiezender MTA International komt oorspronkelijk van het spirituele Hoofd van de Internationale Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Khalifatul Masih V. Hij wilde op deze manier de boodschap van vrede en liefde voor de mensheid verspreiden. De zender wordt beschouwd als een van de grootste ‘direct-in-huis-uitzenddiensten’ ter wereld in haar specifieke genre. Via MTA 3 Al-Arabia worden de programma’s volledig in het Arabisch verzorgd, terwijl MTA Afrika 1 en MTA Afrika 2 speciaal bestemd zijn voor het werelddeel Afrika. Sheikh-Alibaks geeft aan dat de MTA in een continu proces van uitbreiding is en er worden steeds nieuwe gebieden toegevoegd aan het netwerk. “De Ahmadiyya-gemeenschap is al jaren actief in ons land. Het was daarom gepast om ook in Suriname te beginnen met de MTA-uitzendingen”, stelt de voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname.

SAM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: