Ministers moeten maatregelen stroomlijnen met vp

We zien dat op de persconferenties van de vp en de ministers en directeuren het niet altijd zakelijk aan toegaat. Er zijn sommigen die de zaak als een show zien en genieten van de extra ‘air play’. Ze wanen zich een filmster en nemen dan al gauw een half uur van de tijd zonder zakelijke crisismaatregelen mede te delen. Een goed voorbeeld van hoe het niet moet, gaf de minister van LVV op de persconferentie van dinsdag 17 maart. Hij genoot ervan dat hij live was en heeft niet-zakelijk veel onnodige en niet ter zake noodzakelijke informatie gedeeld met de samenleving. Crisismaatregelen heeft hij niet aangekondigd. Het optreden van deze minister was van nul en generlei waarde. Overbodig was ook het demonstreren van de minister van Buza dat hij als Javaan ook vloeiend in het Sranantongo spontaan zijn statements kan vertalen. Deze soort shows zijn niet nodig. En het belangrijkste heeft hij niet nader toegelicht en herhaald: de instructie aan de 30.000 – 40.000 ambtenaren (minus de leraren). Als hij zelf de instructies niet kon geven, had hij ten minste moeten zeggen dat hij de instructie overlaat aan de respectieve ministers. Door de voorzitter van het Nationaal Crisisteam Covid (NCTC) is duidelijk aangegeven dat het elke dag in grote groepen knusjes zij aan zij samenzitten niet veilig is. Zij heeft allang voorgesteld dat ministers zakelijk met geschreven statements komen en deze voorlezen. Deze statements moeten updates hebben. We zagen aan de hoofdtafel dat de mensen nu iets verder van elkaar zitten. De regering moet erop staan dat de regering een eenduidige lijn aanhoudt. Het mag niet zo zijn dat de vp A zegt en dat andere ministers B zeggen. Er zijn ministers die de instructies van de vp niet serieus nemen en hun eigen weg willen opgaan. Daarmee zorgen ze voor spanningen met hun ambtenaren. Een goed voorbeeld gaf de directeur van Sozavo: helder en duidelijk. Andere ministeries kunnen hiervan een voorbeeld nemen. Goed was ook de eerdere mededeling van Arbeid met betrekking tot de aanpassing van de werkwijze van het ministerie. Zij gaan zoveel mogelijk digitaal. Sozavo is het tweede ministerie naast Arbeid dat duidelijke richtlijnen heeft voor het publiek en voor de eigen ambtenaren. Gisteren heeft ook Juspol instructies uitgevaardigd. Dus 3 ministeries hebben dat goed gedaan.

Een voorbeeld van hoe het niet moet, is gegeven door de 4de minister, die van LVV, die waarschijnlijk Covid niet serieus neemt en de persconferenties van de vp waarschijnlijk niet heeft gevolgd. Ambtenaren van LVV hebben geklaagd dat het ministerie nu instructies uitgevaardigd heeft, die niet overeenkomen met de instructies die de vp op maandag 16 maart tijdens de persconferentie op het perscentrum heeft uitgevaardigd. De ambtenaren moeten verlof opnemen als zij thuis geen oppas hebben en voor de kinderen moeten oppassen. Dat staat in punt 5 van een bekendmaking van het ministerie. Deze bekendmaking heet “Instructie sheet van het ministerie van LVV i.v.m. Covid-19”. Omdat het ministerie geen rekening houdt met ouders met kleine kinderen is het gisteren zelfs voorgekomen dat moeders met hun kinderen, soms van 2 jaar, naar het werk zijn gekomen. De ambtenaren geven aan dat ze niet genoeg verlofdagen hebben om hieraan te besteden. Bovendien kunnen wij niet op deze manier gedwongen worden om verlofdagen op te maken. De verlofdagen zijn er om onder normale omstandigheden bij te komen en met de familie erop uit te trekken. Dat kan nu niet.”

In punt 6 van de instructies staat dat fysiek contact met mensen moet worden vermeden, maar dat velddiensten zoals voorlichting normaal doorgaan. Deze instructie is intern tegenstrijdig, omdat bij veldbezoeken waar voorlichting wordt gegeven, ‘social distancing’ onmogelijk is. Immers er moet met de landbouwers worden gesproken. De vraag rijst waarom de ambtenaren niet voorlopig niet zoveel mogelijk telefonisch of digitaal adviezen en voorlichting geven en in uitzonderlijke gevallen op afspraak bezoeken afleggen.

Op maandag 16 maart heeft vp Ashwin Adhin tijdens zijn persconferentie bekendgemaakt dat alleen de cruciale diensten bij de overheid open moeten blijven. LVV levert geen cruciale diensten, zoals brandweer, hospitalen etc. Ook heeft de vp bekendgemaakt toen dat de ouders om de beurt de gelegenheid moeten krijgen om op de kinderen thuis te passen indien het niet anders kan. De minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, maakte ook bekend dat zoveel mogelijk digitaal en van huis uit gewerkt moet worden waar mogelijk. Ook gaf hij aan dat men bij toerbeurten op kantoor kan zijn, waardoor ‘crowding’ en het op elkaars lippen zitten wordt voorkomen. Het is aanbevolen dat de ministers hun ministeries nader inlichten naar aanleiding van deze hoofdinstructies.       

error: Kopiëren mag niet!