Hogere straffen bij overtreding wet Toezicht Geldtransactiekantoren

In een initiatiefwet van 24 februari houdende Wijziging van de wet Toezicht Geldtransactiekantoren (cambio’s) welke ter goedkeuring ligt bij de President, zijn enkele voorstellen opgenomen betreffende wijzigingen van de maatregelen bij (vermeende) overtreding van die wet. De initiatiefwet is in zijn geheel voor u in beeld gebracht hieronder.

Het gaat er in deze om dat als deze wijzigingen worden aangenomen in DNA, de huidige sanctie van twee jaren gevangenisstraf op overtreding van artikel 31 lid 2 vervangen zal worden door vier jaren gevangenisstraf en een geldboete van SRD 1 miljoen.

Ook is in het kader van illegale geldtransacties een nieuw artikel 39a toegevoegd betreffende de in bovengenoemd artikel in beslag genomen gelden en goederen, waarbij in geval van inbeslagname van vreemde valuta door justitie, die verbeurd verklaard kunnen worden, of de teruggave in Surinaamse dollars kan geschieden. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: