Jogi: “Het is een conspiratie tegen mij en mijn kandidatuur in VHP door VHP’ers”

Kort geding tegen Dhoeme en Hooghart

VHP-parlementariër Mahinder Jogi zal vandaag een rechtszaak aanhangig maken tegen de heer N. Dhoeme en NDP-parlementariër Ronald Hooghart. Hooghart heeft Jogi recent via de media beschuldigd van het onrechtmatig verkrijgen van gronden. Dhoeme heeft recent via Dagblad Suriname gesteld dat Jogi zich in de periode 2007/2008 flink verrijkt heeft met het afpikken van percelen van arme burgers, die reeds beheersdaden hadden verricht op percelen waarvan ze bereidverklaringen hadden.  Reeds enige tijd circuleren Glis-uittreksels op naam van Jogi, waarop te zien is dat hij op 22 juli 2010 in totaal 63 percelen toegewezen kreeg van de overheid met een oppervlakte van meer dan 130 hectaren. “Het is een conspiratie tegen mij en mijn kandidatuur in de VHP intern door VHP’ers. Mensen kunnen het leuk vinden of niet, maar ik kan dat bewijzen. Er zijn mensen die mij al 7 jaren bevechten in de partij en mij hierdoor proberen te destabiliseren. Het gaat ze niet lukken. Ik heb niets gedaan dat verkeerd is en ik heb geen enkel terrein van iemand afgepikt. Deze meneer Dhoeme zal dat moeten verantwoorden. Ik heb al met mijn advocaat, Irwin Kanhai, gesproken en dinsdag ga ik een kort geding indienen. De man moet laten rectificeren of met bewijzen komen voor allemaal dat hij heeft gezegd. Het is een scenario om mij politiek te killen! Dat Jogi op nummer 3 van de VHP lijst komt in Saramacca is een deel van het scenario”, benadrukt Jogi.

‘Wij hebben 25 jaar lang gewacht’

De VHP’er voert aan dat zijn vader in 1985 een stuk perceel heeft aangevraagd op Damboentong. “Wij hebben 25 jaar lang gewacht, maar niets gehad. Toen wij in de regering waren, heb ik gesproken met voorzitter Ram Sardjoe hierover. Vanaf 1985 hebben wij het terrein in cultuur. Mi leki pikin boi, mijn moeder en iedereen in het gezin hebben alles met bijl en houwer open gekapt, zodat de familie aan landbouw kon doen. Ik nodig de pers uit om op te komen kijken of wij wel of niets doen op het terrein. Toen wij het terrein in 1985 aanvroegen, was het dan één stuk terrein. In 1990 kregen wij de telefooncoup en Eddy van Varsseveld werd minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Van Varsseveld verdeelde dan het heel gedeelte waarop wij zo lang beheersdaden hadden uitgevoerd en waar wij een aanvraag op hadden lopen. Een deel van deze mensen heeft aanvaard en een andere deel die de bereidverklaringen heeft gehad door Van Varsseveld, heeft niet aanvaard. Dus wanneer u 20 of 50 beschikkingen ziet, dan heeft dat betrekking op dat stuk terrein dat wij hadden aangevraagd. Nadat Van Varsseveld de zaak had verdeeld, is een kaart gemaakt en de percelen zijn genummerd. Het gaat nog steeds om de ene aanvraag van ons. Wat vrij was, dat hebben wij in 2010 gehad. Na 25 jaar”, aldus Jogi.

Eenieder is uitgenodigd om te komen kijken

Jogi stelt dat de landhervormingswet aangeeft dat grond hen toekomt, die de grond bewonen en bewerken, althans in overeenstemming met het doel waarvoor het terrein is uitgegeven, gebruiken. Hij nodigt daarom eenieder uit, waaronder ook de huidige minister van ROGB en de Grondinspectie, om zelf te komen kijken of er werkelijk beheersdaden worden uitgeoefend. “In deze moeilijke tijd moet je wel iets in je m*** hebben om ontwikkeling te kunnen brengen op je terrein. Dat is één kant van de zaak. Men is bezig mij gewoon te lasteren, beschadigen en beschuldigen. Jogi heeft geen enkel stuk terrein op onrechtmatige wijze verkregen. Wanneer de aanvraag is ingediend, brengen LVV, Grondinspectie en de districtscommissaris adviezen uit. Deze adviezen zijn niet binnen 1 of 5 dagen uitgebracht. Het zijn adviezen die van elkaar voor 3 tot 8 jaar verschillen. Het is dus niet zo dat ik politiek power heb gebruikt om die dingen te doen”, aldus Jogi.

Jogi is nooit minister geweest van ROGB

In het gewraakte artikel van Dhoeme wordt er ook gesproken over Jarikaba. “Jogi is nooit minister geweest van ROGB en hij heeft nooit een beschikking voor iemand getekend. Ik heb een project geïnitieerd in het Jarikaba wooncentrum, waar 200-zoveel mensen een bouwkavel hebben gehad met transportakte. Ik heb wel mijn politieke power gebruikt ja om de wegen daar aan te leggen en elektriciteit en water te brengen. Wijst u mij één parlementariër aan in Saramacca vanaf 1987, die een verkavelingsproject heeft gemaakt op een legale manier en waar men 200 mensen heeft geholpen. Wijst u mij 1 persoon aan, die in het Jarikaba wooncentrum huis aan huis heeft gelopen en de mensen geholpen heeft aan een transportakte. Wanneer op een hoek ergens een stuk terrein vrij is en de staatslandmeter maakt een kaart voor de minister en de minister vult dat in, en ik heb de gelegenheid om nog 3 namen in te vullen, dan vul ik die 3 namen ook in. Het is niet zo dat Jogi een stuk terrein van iemand heeft genomen, laten nemen en op zijn naam heeft gezet”, aldus Jogi.

Jogi werk dag en nacht

Wat de lijstvolgorde van de DNA-kandidaten van de VHP betreft, stelt Jogi nog met voorzitter Chan Santokhi over te praten. “Santokhi zegt altijd dat mensen die hard werken, op de lijst komen. Jogi werkt dag en nacht voor de VHP. Santokhi ziet dat, want hij komt naar de activiteiten. Er zijn speciaal mensen gekomen naar Saramacca vanuit Lelydorp om mij te beschadigen. Dat is het scenario. Men wil de indruk wekken bij de kiezer van Saramacca dat Jogi een fufurman, en takruman is. Gelukkig weet mijn voorzitter Santokhi de waarheid. Je zet nu iemand als lijsttrekker die nooit heeft gefungeerd. De mensen gaan dat niet accepteren. De mensen accepteren Jogi”, aldus Jogi.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: