Christelijke leiders: Suriname heeft integere, dienende politieke leiders nodig

In een recente televisie-uitzending hebben enkele christelijke leiders hun visie gegeven over de huidige situatie waarin ons land is komen te verkeren.

Het betreft een gesprek met bisschop Karel Choennie en pastor Steven Reyme.

Naar aanleiding van dit gesprek publiceren wij enkele citaten van beide christelijke leiders.

Bisschop Karel Choennie

“.. ik ben komen protesteren, want dit is een dieptepunt.

Voor een derde keer is de deviezenreserve van het land op.

Het is onvoorstelbaar. Dit is echt wanbeleid.

Maar ik protesteer ook tegen het volk; het volk dat dit heeft toegelaten;

want het volk heeft deze regering zo een meerderheid gegeven en het volk moet

dit dus weer corrigeren “

“ ik wil niet heel Suriname typeren als een vijandige omgeving.

Duidelijk is wel, dat er verval van waarden en normen is en

dat dit verval aan de top van de samenleving begint en

doorsijpelt naar beneden. Er is gebrek aan vertrouwen in de toekomst.

Personen maken zich zorgen over de schulden die nu worden gemaakt

en die onze kleinkinderen nog zullen moeten aflossen.

Suriname is niet langer die zorgeloze samenleving van weleer..”

Pastor Steven Reyme

..” er zullen hervormingen moeten plaatsvinden voor  een gezonde samenleving.

Niet alleen deze regering heeft zich schuldig gemaakt aan wanbeleid. Ook voorgaande regeringen en politieke leiders hebben verzuimd om het

fundament te leggen voor goed en integer bestuur.

Reyme pleit voor vernieuwingen en verbeteringen in de politieke cultuur

en een nieuw soort leiderschap; Reyme gaat voor: dienstbaar leiderschap.

Suriname heeft integere en dienende politieke leiders nodig.

Bepaalde politieke partijen en organisaties zijn een verzameling van egoïsten bij elkaar. Leiders met een eigen ego moeten niet meer de kans krijgen om te doen wat zij willen.

De partij-corruptie moet met de harde hand aangepakt worden”.

“..wat de verkiezingen van mei 2020 zal betekenen voor Suriname,

is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van elke Surinamer.

De plicht rust op ons allen om de juiste keuzes te maken op dit kruispunt

waar Surianme zich bevindt. Als we bewust ervoor kiezen

om fundamenteel onrecht te bestrijden, om Suriname op de eerste plaats te zetten en dienstbare leiders aan te stellen, dan zal het jaar 2020 het begin zijn van een transformatie richting duurzame ontwikkeling en voorspoed..”.

Suriname heeft dringend behoefte aan ander soort leiders, die ook vanwege hun christelijke moraal en ethiek, verplicht zijn om de politiek anders te voeren dan voorheen.  Geen machtsmisbruik meer. Onze leiders hebben minder duurzame landsontwikkeling gebracht. In plaats dat ze aan landsontwikkeling hebben gedaan, hebben ze meer gedaan aan zelfverrijking en weinig ontwikkeling.

Moraal en ethiek terugbrengen in de politiek, normen en waarden terugbrengen in de samenleving, het vestigen van een nieuw bestuurlijk stelsel voor de ontwikkeling van Suriname. Politieke vernieuwingen, vernieuwingen van onze politieke cultuur en wijze van politiekvoering, goed en integer bestuur zullen alleen gerealiseerd kunnen worden door nieuwe politieke leiders met daadkracht, moed, durf, visie.

Het moeten leiders zijn geïnspireerd door integer, dienend en inspirerend leiderschap…”.

Leendert Doerga.

error: Kopiëren mag niet!