Besluit van het Bestuur van de VHP mbt VHP activiteiten tegen de achtergrond van het Corona virus.


Gezien de recente ontwikkelingen rondom COVID19, waarbij de WHO deze aandoening tot een pandemie heeft verklaard, en het minder prettig nieuws dat wij in Suriname inmiddels het eerste (en waarschijnlijk meerdere) COVID19 gevallen hebben mogen constateren, en met in achtneming van de officiële overheidsinstanties  zou het raadzaam zijn om tot nader orde: 
1) Politieke publieke activiteiten, waarbij er fysiek contact is, voorlopig op te schorten. Hierbij denken we aan Meet the people campagne, ressort en wijkvergaderingen, structurenvergaderingen, kadermeetings en massameetings. Het vervoeren in bussen en ander transport faciliteert het verspreiden van dit virus. 
2) Indien er toch fysiek vergaderd moet worden, zou geadviseerd kunnen worden om de vergadering in zeer kleine groepen ( niet groter dan 25 personen) te houden en bij de uitnodiging duidelijk te vermelden dat indien iemand koorts heeft en luchtwegproblemen ( griepachtige verschijnselen) en de afgelopen 14 dagen heeft gereisd, dat deze persoon niet zal worden toegelaten bij een ontmoeting. Desbetreffende persoon krijgt als advies om de arts te consulteren en thuis uit te zieken. 
3) Tegelijkertijd is het dan te adviseren dat de politieke activiteiten in genoemde periode via media en social media zwaar geïntensiveerd wordt, waarbij de voorzitter en andere deskundigen via videoboodschappen in communicatie  blijven met de gemeenschap. Op deze wijze wordt de campagne verder voortgezet. 
4) In deze tijd zal de VHP als partij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken en daar waar nodig de bevolking mede te informeren. 
5. De VHP zal via haar webpage en haar TV kanalen, maar ook via de social media u blijven infomeren en instrueren. 

error: Kopiëren mag niet!