Update: EERSTE GEVAL CORONAVIRUS IN SURINAME

Vrijdagmiddag 13 maart werd voor Suriname een echte Friday the 13th: het nieuws werd rond 15:00 uur bij monde van VP Ashwin Adhin medegedeeld aan de Nationale Assemblee, dat terwijl de overheid reeds druk doende was noodmaatregelen te treffen in verband met de toenemende verspreiding van het Coronavirus in de wereld, het zeer onaangename nieuws van het eerste geïmporteerde geval van Covid-19 was bevestigd in Suriname. 

Het BOG kreeg omstreeks 10:15 op deze vrijdagmorgen de melding van een persoon met hoesten, koorts, en lichaamspijnen. De persoon was op woensdag 11 maart afgereisd naar Suriname met een reisgeschiedenis naar Nederland (Rotterdam en Delft), beide plaatsen waar het Covid-19 virus nu actief is. De persoon werd vervolgens geïdentificeerd als suspect case (verdacht geval) waarna een monster bij de persoon werd afgenomen, en de persoon thuis onder quarantaine en onder politiebewaking werd geplaatst. Omstreeks 14:45 uur werd de diagnose bevestigd. De patiënt en naaste familieleden werden op de hoogte gebracht, en worden maatregelen ondernomen om het risico op verspreiding te minimaliseren of voorkomen.

De regering heeft er nu haast bij om alle mogelijke maatregelen die noodzakelijk zijn ter bescherming van de gemeenschap in place te zetten. Die noodzakelijke  maatregelen die met onmiddellijke ingang, althans ingaande zaterdag 14 maart 00:00 uur, genomen worden zijn onder andere dat inreizen voor alle buitenlanders voorlopig niet toegestaan is (voor ingezetenen zal e.e.a. nog bekeken worden), dat sociaal samenkomen van groepen groter dan 100 personen niet toegestaan wordt. Deze maatregelen zullen periodiek elke 30 dagen bijgesteld kunnen worden. De regering is zich bewust van de verstrekkende economische en sociale gevolgen, maar heeft uiteraard geen keus dan te doen wat noodzakelijk is om de Surinaamse gemeenschap te beschermen. Verder zal elke dag omstreeks 18:00 extra voorlichting en updates door de regering, het NCCR en de BOG worden verstrekt aan de samenleving. Een officiële press release is ook toegezegd aan de gemeenschap, en andermaal wordt verzocht de berichten van overheidswege en het BOG nauwlettend in de gaten te houden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: