Nierdialyse Centrum krijgt geste van Lions

Lions Club Paramaribo Central, Lions Club Rotterdam West in samenwerking met Waldo’s Travel,  HSDS en Arni Waters hebben in het kader van World Kidney Day, een schenking gedaan aan het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC) welke onderdeel is van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.  Deze schenking hield in een donatie van een speciale personenweegschaal welke wordt ingezet wanneer patiënten gedialyseerd moeten worden, en verder nog een rolstoel, een rolator, speciale vloeibare voeding voor patiënten die geen vaste voeding tot zich kunnen nemen en drinkwater.  De samenstelling van deze schenking is tot stand gekomen op basis van een eerder ontvangen behoeftestelling van het NNC. Volgens de president van Lions Club Paramaribo Central, Lion Glenn Tewari heeft zijn club sedert november 2019 nauwe kontakten met het nierdialyse centrum in kwestie. Samen hebben deze organisaties een lions healthday georganiseerd in november 2019.

Volgens de lions president Glenn Tewari worden jaarlijks honderden Surinamers gedialyseerd in het NNC. De situatie en condities waaronder het dialyseren plaatsvindt, zien er niet altijd even rooskleurig uit. Als lions club welke in dienst staat van de gemeenschap onder het motto ‘We Serve’ ….  is het ook onze plicht om onze fellow citizens een helpende hand te bieden. Deze groep Surinamers heeft ook op haar eigen wijze en bij sommigen nog steeds, een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons land en heeft momenteel zelf ook hulp nodig. De lions roept de gemeenschap op om een healthy lifestyle op na te houden en regelmatig de dokter te bezoeken voor een health screening. Nu blijkt dat er ook veel meer jongere mensen nieraandoeningen hebben in Suriname en deze groep wordt steeds groter. Er moeten onder andere nog meer bewustwordingsactiviteiten worden ontplooid.

Op 15 april 2020 zal volgens lion Glenn Tewari, zijn club een lezing houden over nierdialyse in Suriname. Alle stakeholders in deze branche worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze activiteit. Ook de Nederlandse lions zullen nagaan in hoeverre zij, verder een steentje kunnen bijdragen in deze.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: