HI&T steekt geen vinger uit om tomeloze prijsstijging tegen te gaan

“Minister Stephen Tsang van Handel Industrie en Toerisme heeft maatregelen aangekondigd om de financieel-economische crisis te bestrijden, maar heeft nog geen vinger geroerd. De ondernemer staat op zijn eentje in de worsteling om het hoofd boven water te houden”, is de mening van vrijwel alle handelaren/winkeliers die zijn benaderd om de dagelijkse prijsstijgingen te verklaren.

De regering is de kluts kwijt

Ondernemer R.S.: “Het is wachten is op de regering, die zich geen raad weet met de situatie. Minister Tsang heeft bekend gemaakt, dat hij wacht tot dat de Centrale Bank de officiële US$ en andere koersen vaststelt. Hoe lang het wachten kan duren is bij niemand bekend. Terwijl het gras groeit, sterft het paard. De dienst Prijscontrole in is in quarantaine, terwijl de prijzen van goederen, producten en dienstverlening de lucht inschieten. De regering zit met de handen in het haar, is de kluts kwijt.”

De vervangingswaarde

“Om de bestaanszekerheid van mijn handel te waarborgen moet ik de prijzen van goederen die ik in voorraad heb, opvoeren naar het niveau van de vervangingswaarde. Dat is geen eenvoudige berekening. Er moet met zoveel zaken, facetten en onvoorziene omstandigheden rekening worden gehouden. Wij worden door geen enkel instituut of organisatie bijgestaan om uit de knoop te geraken, ook niet door de regering.”

Regering heeft geen greep op de prijsontwikkeling

“De vervangingswaarde wordt eenzijdig door de ondernemers bepaald. HI&T heeft helemaal geen greep op de prijsontwikkeling. Om de vervangingswaarde vast te stellen, wordt de waarde van de voorraad berekent op basis van de inkoopprijs plus winst en rekening houdende met de financieel economische ontwikkeling.”

Met de rug tegen de muur

“Wij zij op ons zelf aangewezen om uit te vinden hoe wij uit de verschrikkelijke storm komen. Gezegd wordt, dat handelaren en winkeliers de prijzen buitensporig opdrijven. Het kan, dat sommige winkeliers buiten hun boekje gaan, misbruik maken van de ontstane chaotische situatie. Maar het gros uit deze branche ziet, om te overleven geen andere uitweg dan zich aan te passen aan de huidige situatie. Wij staan met de rug tegen de muur. Door de crisis wordt de continuïteit van bedrijven bedreigd.”

Tomeloze inflatie

“De aanschafwaarde van producten en goederen is door de tomeloze inflatie haast niet in te schatten, laat staan te berekenen. Een inschatting van de prijs waarvoor de voorraad op de inkoopmarkt kan worden aangeschaft is niet eenvoudig. Gezien de huidige situatie moet er regelmatig geherwaardeerd worden en dat maakt het moeilijk om vast te stellen wat de actuele prijs zal zijn wanneer het product geleverd wordt.”

Overheadkosten

“Als ondernemer moet ik winst maken, voldoende inkomsten hebben om onvoorziene omstandigheden aan te kunnen. De overheadkosten en de lonen van werknemers moeten gedekt zijn. Als ik door mijn voorraad heen ben, moet ik weer kunnen inslaan. Gezien de koers- en andere verwikkelingen stijgen de inkoopprijzen bij elke nieuwe bestelling. Er moet veel meer betaald worden bij de aanschaf van een nieuwe bezending.”

Vervangingswaarde moeilijk in te schatten

“Als een product is uitverkocht moet de voorraad aangevuld worden. Stel dat de inkoopwaarde van een bepaald product SRD 800 bedraagt. Met de door de overheid vastgestelde winstmarge ging het voor SRD 1000 over de toonbank. Gezien de negatieve ontwikkeling moet er nu, bij de aanvulling van de voorraad SRD 1300 neergeteld worden. Omdat te kunnen opbrengen worden de prijzen van de in voorraad liggende producten aangepast. Bij deze werkmethode moet de grimmige koersschommeling ingecalculeerd en doorgevoerd worden. Een inschatting die zelfs voor economen een probleem vormt.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: