Bestuursleden ALS: “Mangre handelt buiten statuten en is dictatoriaal”

Volgens enkele bestuursleden van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) handelt hun voorzitter Reshma Mangre buiten de statuten en voert zij een dictatoriaal beleid. Rabin Balesar (ondervoorzitter), Helia Wangsarana (secretaris-generaal), Sharita Bhugoea (eerste penningmeester) en Winish Imansoeradi (tweede penningmeester) zijn ontevreden over het handelen van Mangre. De bestuursleden delen via een perscommuniqué mee dat er binnen het ALS-bestuur een ernstige vertrouwenscrisis is ontstaan. “De voorzitter heeft vergaande rancuneuze handelingen gepleegd, waaronder de bondsdagen van de eerdergenoemde bestuursleden te laten intrekken door het Onderwijsministerie en door het stichtingsbestuur Sanatan Dharm, nadat bovengenoemde personen vragen hebben gesteld over financiële handelingen gepleegd door de voorzitter”, staat in het perscommuniqué. Bestuursleden zouden door Mangre onterecht geroyeerd zijn.

Voorts is vermeld dat de bestuursleden middels een verkiezing worden gekozen of gedragen door een algemene ledenvergadering (alv) en niet door een “voorbijgaande voorzitter, die een dictatoriaal beleid voert”. De onenigheid heeft betrekking op onder andere de laatste alv van 29 november 2019, waar de alv verdaagd werd en tot heden niet is hervat. Financiële hiaten, verantwoording, het aanstellen van nieuwe bestuursleden en het uitschrijven van bestuursverkiezingen kwamen daardoor niet aan de orde. Ondertussen is de zittingsperiode verstreken in mei 2019. De 4 bestuursleden eisen dat de verdaagde alv binnen 2 weken wordt gehouden.

Mangre: “Dit is smaad en laster”

Mangre zegt tegenover Dagblad Suriname dat er hier sprake is van smaad en laster. “Het wekt grote bevreemding bij mij dat men tot al deze acties in de media overgaat met het kennelijk doel om reputatieschade voor de organisaties aan te richten. Ook de timing hiervan kort na mijn beslissing om de politiek in te gaan, suggereert kwader trouw”, is de reactie van Mangre. Zij voert aan dat er tegen de bestuursleden al langer disciplinaire maatregelen zijn getroffen, die de bond schade toebrengen. Mangre is van mening dat niet zij, maar de bestuursleden verantwoordelijk zijn voor de verduistering van de financiële middelen van de bond. Het is opmerkelijk dat deze en andere interne issues al maanden gaande zijn en dat dit nu pas naar buiten wordt gebracht. “Ik zal mij verdedigen tegen smaad en laster”, aldus Mangre.

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: