8 MAART INTERNATIONALE DAG VAN DE VROUW

Het vrouwelijk principe..vergeten?

Tegen de achtergrond van het scenario van een snel veranderende wereld is de vraag naar leiderschap en goed bestuur een steeds nadrukkelijkere. Waar ligt het aan, dat ondanks alle mooie beloftes, enthousiasme en allerhande nieuwe inzichten en management methoden wij zichtbaar en voelbaar achteruitgaan?

 In tegenstelling tot wat de veranderingen op wereld niveau laten zien, waarbij wetenschap, politiek en modernisering door technologische revolutie de kwaliteit van leven immens beïnvloed hebben, is de mate van moreel verval, angst, vredeloosheid en vooral onzekerheid steeds meer aan het toenemen. Snelle ontwaarding van geld en middelen door oneigenlijke verschuivingen en onrechtmatige toe-eigening op diverse niveaus zijn deel van wat zichtbaar is aan de  oppervlak van de dynamiek in de menselijke ontwikkelingen. Wat is daar de oorzaak van en hoe komen we er ooit uit?

Behalve de shift van gemeenschapszin naar egoïsme of zelfbehoud, is het meer dan ooit duidelijk dat de uiterlijke disbalans terug te leiden is naar verlies van balans op dieper innerlijk spiritueel niveau. Immers spirituele volheid vindt haar expressie in tevredenheid en voldoening; vanuit die innerlijke volheid is dienen, delen en geven vanzelfsprekend. Spirituele leegte daarentegen zoekt haar vervulling in de materiële wereld en uit zich in de vorm van hebzucht, zelfzuchtigheid, jaloezie, arrogantie etc.

Wat heeft dit nu met vrouwen te maken, zult U zich afvragen?

De natuur laat een schoon voorbeeld zien van harmonie en evenwicht, van hoe planten en dieren zich gedragen en ontwikkelen om een zekere mate van balans te garanderen. Exploitatie, overmatig gebruik en misbruik door mensen richt jammer genoeg grote schade aan, welke de grens van ‘onherstelbaar’ kan bereiken.

Echter, natuurwetten en spirituele wetten lopen gelijk op. Deze wetten zorgen voor een natuurlijke verschuiving die de balans herstelt, op een manier welke niet altijd begrijpelijk is voor het beperkte menselijke verstand. En toch… wet is wet en er is dus geen ontkomen aan.

Het vrouwelijk principe of de subtiele energie in ieder menselijk wezen, heeft in de loop der tijd plaats gemaakt voor ratio, zakelijk redeneren en leefgemeenschappen gecreëerd die worden gedomineerd door patriarchale macht. De suppressie van deze zijde van de menselijke psyché, heeft zowel in mannen als in vrouwen de meer zachtaardige kant onderdrukt. Kwaliteiten zoals zorgzaamheid, vertrouwen, geduld, tolerantie, loyaliteit, empathie en liefde werden steeds meer toegeschreven aan het ‘zwakke’ geslacht en daardoor gezien als een teken van zwakte en kwetsbaarheid. Intuïtief handelen of het hart laten spreken, maakten steeds meer plaats voor strak management, regels en protocollen.

In feite is ieder spiritueel wezen begiftigd met zowel de manlijke (Yang) als vrouwelijke (Ying) kwaliteiten, maar deze zullen – mits beleefd , niet tot expressie kunnen worden gebracht. Immers, om de balans terug te brengen zullen beiden, mannen en vrouwen, weer aandacht moeten schenken aan hun spirituele zelf. Met name aan het herstellen van de balans tussen hun vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten. Dit vraagt niet om een aangepast gender beleid, of seksuele voorkeur in rol of positie, maar om een diepere omslag naar een meer spiritueel bewustzijn.

Deze omslag zal – zeker bij vrouwen – ook een dieper gevoel van eigenwaarde en zelfrespect tot gevolg hebben. Vertrouwen in eigen kunnen zal worden gevoed door integriteit en hoge morele normen en waarden, welke zij als moeders zullen doorgeven aan hun kinderen en als vrouwen aan hun partners.

Kennen en kunnen

Met de verharding en verruwing van de samenleving en het steeds verder vervagen van moraliteit, worden ook de poten van vermeende ondersteuning weggezaagd. Geld ontwaarding, koopkracht vermindering, corruptie op alle niveaus, schandalen in relaties.. dingen die vroeger een gevoel van veiligheid creëerden bieden vandaag de dag geen houvast meer. Het is precies hier dat spirituele kennis over wie ik ben en waar mijn bestaansrecht aan gekoppeld is, nodig is.

Spirituele kennis brengt ons terug naar de waarheid over onszelf, naar de onvergankelijke innerlijke schoonheid en de oorspronkelijke kwaliteiten van de ziel: liefde, vrede, zuiverheid en kracht.

Leven in deze waarheid maakt onafhankelijk en sterk, terwijl elk gevoel of elke beslissing aangestuurd door krachten bezijden deze waarheid, ons zelf respect een duik naar omlaag doet nemen. Daarmee gaat ook de beleving van innerlijk geluk gebaseerd op diepe tevredenheid een paar graden naar omlaag. Dit is op zijn beurt de basis voor het gevoel van machteloosheid, emotionele afhankelijkheid en zelfs angst. Schuld gevoelens, slachtofferschap en alle zogenaamde ‘vrouwenzaken’ hebben er hun oorzaak in, dat onvoldoende vertrouwen in hetzelf onder andere leidt tot vergelijken met anderen, ontwikkelen van twijfels in zichzelf en steeds blijven zoeken naar bevestiging bij/door anderen.

De wereld van vandaag roept om herstel, schreeuwt om heling en verzoekt verandering. Het antwoord ligt voor de hand.. terugkeer naar onze oorspronkelijke zelf als spirituele wezens, connectie met de Bron van Waarheid om opnieuw in onze spirituele kracht te kunnen staan. Een wereld van gelijkwaardigheid, manlijke en vrouwelijke kwaliteiten in balans.

Fijne Internationale Dag van de Vrouw.

BRAHMA KUMARIS SURINAME

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: