HVB geeft doven en slechthorenden een stem

Mensen die gesproken taal niet of slecht meekrijgen, voelen zich minder thuis in de samenleving. Communicatie is immers een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in deze snel veranderende wereld. Met het installeren van een kern voor doven en slechthorenden geeft de Hervormings en Venieuwings Beweging (HVB) volledig invullig aan haar ideologie om zelfredzaamheid te stimuleren welke in totale onafhankelijkheid moet resulteren. De partij staat namelijk open voor een ieder, waaronder ook mensen met een beperking (sociaal kwetsbaren). De Deaf Youth, zoals de kern heet, werd zondagavond geinstalleerd in het partijcentrum aan de Benjaminstraat en staat onder voorzitterschap van Allice Nibte.

Doof of slechthorend zijn, is meer dan een puur fysiek defect. Het beperkt de participatie in de samenleving. Mensen die de leefwereld van doven en slechthorenden niet kennen, beseffen vaak niet wat de gevolgen zijn van een dermate beperkte toegang tot de horende en sprekende maatschappij. Nibte is daarom zeer verheugd dat doven en slechthorenden welkom zijn bij de HVB. “Door ook actief te participeren op politiek vlak ontstaat de gelegenheid om een treedje verder te klimmen op de maatschappelijke ladder en raken zij zo niet nog meer in de vergetelheid”, zegt zij

Volgens HVB- voorzitter, Mike Noersalim, is de actieve participatie van deze doelgroep te marginaal. Wij willen hen daarom die gelegenheid bieden om mee te dingen naar een plek op bestuurlijk niveau, waardoor zij een stem hebben en beter worden “gehoord”. Het is trouwens voor het eerst in de politieke geschiedenis dat een dergelijke doelgroep zich bundelt en als groep bij een politieke partij aansluit.

“Wij pretenderen hervormingen op elk gebied en dit is een hervorming van het politieke landschap. Hierbij gaan wij veel meer tijd en energie stoppen in het individu, maar ook in de sociaalkwetsbaren.  Daarom zal de partij alvast op ressortsraad niveau deze groep zeker kandideren om mee te doen aan de verkiezingen van 25 mei 2020”, aldus de HVB- topman. Ook wil de partij zich inzetten voor een middelbare school voor mensen met een beperking waaronder doven en slechthorenden, omdat zij zich momenteel tot VOJ niveau kunnen scholen.  

Eveneens is Noersalim van mening dat de bevolking met name de publieke en private sector de ‘taal’ van deze groep moet kunnen spreken door ondermeer haar diensten op hen afstemmen. “Wanneer deze omslag is gemaakt zullen zij dan niet overal met een tolk naar toe hoeven”. De HVB neemt in deze het voortouw en heeft een doventolk aangetrokken die workshops in gebarentaal zal verzorgen aan haar leden en andere geinteresseerden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: