VHP: Internationale Dag van de Vrouw 2020

Het is 2020 en de Verenigde Naties constateren dat geen enkel land ter wereld gendergelijkheid heeft bereikt. Dit jaar wordt de Internationale Dag van de Vrouw herdacht in navolging van de 25e verjaardag van de Verklaring en het Actieplatform van Beijing  Dit Platform kan gezien worden als de “meest visionaire agenda voor de rechten van vrouwen en helpen versterken op elk terrein”.

Evaluatie van de Verklaring van Beijing stelt vast dat een “belangrijke vooruitgang” is geboekt   op het gebied van onderwijs en gezondheid, terwijl andere sectoren “stagnatie en omkeringen” hebben ondervonden.

Het VN thema voor 2020 is “GenerationEquality: Realizing Women’s Rights” (Generatie Gelijkheid: Realiseren van Vrouwenrechten)

Mensen van elk geslacht, leeftijd, etniciteit, ras, religie en land zullen samen acties moeten stimuleren die de gendergelijke wereld creërenen die we allemaal verdienen. De rechten van vrouwen en gendergelijkheid staan ​​centraal in 2020.

Individueel zijn we allemaal verantwoordelijk voor onze eigen gedachten en acties – de hele dag, elke dag.

De VHP gaat voor het actief kiezen om stereotypen uit te dagen, om vooringenomenheid te bestrijden, om percepties te verbreden, om situaties te verbeteren en de prestaties van vrouwen te vieren.

De VHP stelt dat we allemaal samen kunnen bijdragen aan het creëren van een wereld die gelijk is aan gender.

Aandacht hebben voor genderongelijkheid is geen vrouwenkwestie, maar een economische kwestie, omdat gendergelijkheid essentieel is voor economieën en gemeenschappen om te vooruit te komen

Voor de VHP is een gender-gelijke wereld, een gezondere, rijkere en harmonischere wereld.

We zijn al goed op weg met de nieuwe zwangerschaps- en bevallingsverlof in juni vorig jaar aangenomen. Helaas is er voorlopig nog geen sprake van doorbetaald verlof. Vergoeding van het verlof zal pas een feit zijn als het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof operationeel zal zijn.

Vorig jaar is ook de Wet Arbeidsbescherming Gezin aangenomen. De aanvankelijke naam van de wet was: ‘Bescherming Moederschap’ gericht op vooral betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof voor werkneemsters in de private sector. Door een ruimere definitie werd de naam van de wet veranderd in ‘Arbeidsbescherming Gezin’. Beide wetten werken ondersteunend naar de vrouw toe.

We kennen de financieel-economische crisis,waarin wij momenteel vertoeven. We kunnen vele wetten maken, we kunnen prachtige beleidsmaatregelen bedenken, zonder geld gaat de realisatie moeilijk gaan. We moeten de vrouwen, vooral in deze zeer moeilijke financiële crisis, in hun levensonderhoud en vrijheid bijstaan. 

Vrouwen verdienen respect en waardering voor hun werkzaamheid, doorzettingsvermogen en voor hun strijd tegen erbarmelijke omstandigheden. Vrouwen cijferen zichzelf weg ten gunste van hun dierbaren. Zij nemen hun verantwoordelijkheid waar anderen falen dat te doen. Deze vrouwen zijn helden. De focus hierbij is, het opheffen van maatschappelijke ongelijkheden.

Vrouwen zelf moeten ook gemotiveerd zijn om bepaalde posities te aanvaarden en zich waarmaken. VHP wil samen met de vrouwen werken aan de ontwikkeling van ons geliefd Suriname. Wij hebben eenieder nodig, dus ook de vrouwen.

De VHP wenst de totale Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de vrouw, een bezinningsvolle Internationale Dag van de Vrouw toe.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: