Instelling Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid

Het Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid, SNIV, is ingesteld en heeft als intentie, de belangrijke autoriteiten voor voedselveiligheid samen te voegen. Eveneens zullen een aantal beperkingen aangepakt worden die in de loop der tijd zijn waargenomen met betrekking tot de prestaties van het voedselcontrolesysteem, in het bijzonder de werking van en de coördinatie tussen de Surinaamse voedselautoriteiten.

In het verleden waren er onduidelijkheden en beperkingen, waardoor functioneren werd bemoeilijkt. Enkele oorzaken van het niet optimaal functioneren waren verouderde wetgeving van 1911, weinig tot geen coördinatie tussen bevoegde autoriteiten voor voedselveiligheid, beperkte levensmiddelen inspectiecapaciteit van lokaal verwerkt voedsel, beperkte ondersteuning en begeleiding aan de primaire productiesector en de sector van verwerkte voedingsmiddelen om de tekortkomingen waar ze tegenaan lopen in de praktijk aan te pakken. Dit heeft geleid tot vele situaties, zoals afkeuring van een groot aantal Surinaamse exportproducten uit de landbouw- en levensmiddelensector op buitenlandse markten en belemmering van de ontwikkeling van de nationale landbouw- en levensmiddelensector.

Er waren ook succesvolle ervaringen bij de aanpak van enkele van deze tekortkomingen, zoals in de visserijsector, waar een publiek-privaat partnerschap heeft geleid tot betere resultaten. Tijdens de instelling van het SNIV is besloten om de ervaring in de visserijsector mee te nemen, maar ook lering te trekken uit de ervaring van andere landen, die een vergelijkbare koers hebben gevolgd bij de ontwikkeling van één enkel regelgevende instantie voor voedselveiligheid.

Volgens Minister Rabin Parmessar zal de instelling van SNIV, met zich meebrengen dat bepaalde werkzaamheden van het ministerie van LVV beter kunnen worden uitgevoerd. De Internationale vereisten kunnen door SNIV beter worden gecontroleerd met de nodige juridische dekking, waardoor we minder de kans lopen op de vingers getikt te worden. SNIV ondersteunt het beleid van het ministerie van LVV om de garantie te kunnen bieden op voedselveilig geteelde producten, maar ook op de duurzame ontwikkeling van de sector.

Hier treft u de initiatiefwet: http://dna.sr/wetgeving/ontwerpwetten-bij-dna/aanhangige-wetsontwerpen/ontwerpwet-regels-oprichting-nationaal-instituut-voedselveiligheid-(sniv)/

http://dna.sr/wetgeving/ontwerpwetten-bij-dna/aanhangige-wetsontwerpen/ontwerpwet-regels-oprichting-nationaal-instituut-voedselveiligheid-(sniv)/
error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: