Startsein uitbaggeren Surinamerivier gegeven

De vicepresident van Suriname, Ashwin Adhin, voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons, minister van OWT&C, Vijay Chotkan, dc Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname, Michel Amafo, en andere hoogwaardigheidsbekleders waren gisteren aanwezig bij het officiële startsein van het project Capital and Maintenance Dredging Suriname River, oftewel het uitbaggeren van de Surinamerivier. Dit project zal ongeveer 12 maanden in beslag nemen. Het Chinees bedrijf China Harbour Engineering zal over een lengte van 68 km de Surinamerivier uitbaggeren om het mogelijk te maken voor grotere schepen om onze rivier op te varen en de haven te bereiken, maar gedurende 5 jaren zal het traject onderhouden blijven worden door dit bedrijf om opnieuw dichtslibben te voorkomen. Vanwege de verminderde activiteiten op de Surinamerivier heeft dichtslibbing plaatsgevonden. Als gevolg hiervan kunnen met name de grote zeevrachtschepen de rivier niet opvaren voor het lossen en laden van goederen, met als gevolg dat er enorme economische schade geleden wordt. De plannen bestaan er al sedert 2006, maar helaas is daar niets van terechtgekomen. Het baggerproject is uiteindelijk vorig jaar gegund aan het Chinees bedrijf China Harbour Engineering.

Deryck Ferrier zegt in gesprek met Gloria Bottse van Stanvaste Radio NL dat de bewering van president Bouterse, dat goederen goedkoper zullen worden door het uitbaggeren van de Surinamerivier, onzin is. “Het estuariën gebied van Suriname is nu in het brandpunt van de internationale belangstelling gekomen, en die Chinezen hebben een sluipactie ondernomen om controle te krijgen over ontwikkelingen die zich hier gaan voltrekken, waar de Surinaamse overheid in getrapt is. De Chinezen pakken een heleboel strategische havens en beloven ze te moderniseren met allerlei wurgcontracten. Onze haven komt dan, zoals met vele andere in de wereld reeds gebeurd is, onder controle van de Chinezen, en wij kunnen de 200 miljoen US Dollar, die daarvoor geaccepteerd is, nooit terugbetalen. Onze scheepvaart is teruggevallen van 360 metrieke ton per jaar door de vaargeul van de Surinamerivier naar nog geen 600 duizend. Wij hebben er de lading niet voor, want om de vaargeul open te houden, moet minstens 1 maal per 10 dagen een zo groot schip met de grootst mogelijke diepte door die vaargeul heen varen, en zoveel vracht hebben wij gewoon niet. Daarom wordt vrijwel alle vracht van en naar Suriname middels kleinere schepen vanuit Trinidad getransporteerd, en daarvoor hoeft dat uitbaggeren dus niet.”

Dit had samen met transito bedrijven moeten gebeuren volgens Ferrier, dan had het de staat geen cent gekost. Hij zegt dat dit alles door leken op maritiem gebied gedaan wordt, mensen die er niets van weten of snappen. De mensen van de MAS kennen nautisch recht, en geen internationale maritieme zaken. Opeenvolgende regeringen in Suriname hebben in onwetendheid en arrogantie gehandeld, waardoor we nu op dit punt zijn beland, vindt Ferrier. Baggeren heeft nu volgens hem geen enkele zin, behalve misschien voor de olievondsten straks. Met het project gaat circa 56 miljoen US Dollar gemoeid.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: