GESPREKKEN REGIONALE SAMENWERKING OPPOSITIONELE PARTIJEN LOPEN VAST. DAGBLAD SURINAME, editie 29 februari 2020.

“ De gesprekken die de politieke partijen VHP,NPS ,ABOP en PERTJAHA LUHUR (PL)

voeren, zijn vastgelopen. Het betreft de  districtsraads-en ressortraadszetelsen de samenwerking –landelijk- vis lijstverbindingen.

Een uitvinding van Paul Somohardjo?

Mij is bekend dat de heer Hardew Ramadhin een  VURIGE pleiter is voor deze samenwerking.  Ramadhin was ook een zeer vurige pleiter van  de politieke combinatie V7  geweest , met een gegarandeerde  “STATSISTISCHE OVERWIINNING” aan deze combinatie.  Ramadhin  heeft NOOIT  rekening gehouden met het”wip wap “  WARUNG karakter van Willy Willy en SOMO en de historische vastlegging hiervan in diverse boeken.

Mijn vrijblijvend advies aan de VHP is om alleen en zelfstandig de verkiezingen in te gaan.

Met NIEMAND een lijstverbinding aangaan.

Ik zal mijn standpunt hieronder VOORLOPIG  puntsgewijs  motiveren.

  1. Statistische en historische cijfers zijn leerrijk maar NIET doorslagevend om de uitslag van een verkiezing te voorspellen . De peilingen  en voorspellingen van de verkiezingen van MODI (India) –Trump (USA) en V7  (Hardew Ramadhin) zijn geen van allen uitgekomen.   Alle peilingen in India—Londen en USA haden als uitkomst dat Narendra Modi met en GEWONE meerderheid de verkiezingn zou winnen. De uitkomst kent U. In Nederland heeft Forum voor Democratie bewezen dat  een zeer  jonge partij wel degelijk behoorlijk kan scoren !!
  • De Politieke partij PL van Paul Somohardjo  is een aflopende  zaak en zal de weg opgaan van de KTPI—Soemita.  Lees het column van Rudi Jadnansingh van zaterdag 29 februari :  de HVB zal een (1) zetel in Paramaribo veroveren.

Ik zeg dan ook dat Somohardjo –PL–ook in Nickerie geen DNA zetel zal behalen.      

  • Voor meer inzicht in het politiek denken en handelen van Willy Soemita en Paul Somohardjo beveel ik u aan het boek van Kadi kartokromo te lezen

“JAVANEN IN DE POLITIEK”  deel 2; en wel blz 110 : “Suriname  heeft een eigen politieke cultuur”; bLZ 155: “  Somohardjo speelt samen met zijn achterban HOOG politiek spel”.

bLZ.13: “ Met Javaanse politieke leiders wordt tij en ontij een loopje genomen en zijn veelbesproken in termen van ONGESCHOOLDE LEIDERS, MEEST CORRUPTE LEIDERS ONBETROUWBARE LEIDERS. Somo is vaak “MACHTSDRONKEN”.

  •   Wijlen Mr. Jagernath Lachmon heeft altijd in COALITIE verband aan verkiezingen deelgenomen. Dit is de eerste keer dat de VHP alleen de verkiezingen in gaat.

De tijden en omstandigheden zijn DRASTISCH gewijzigd.

 Vanwege de ONBETROUWBAARHEID –OVERLOPERIJ —VERRAAD –POLIEKE HEBZUCHT van eigen coalitiegenoten is dit een zeer VERSTANDIG besluit van de VHP .

Zij die nog steeds zeggen dat 1987 zich weer zal herhalen en de “biegie boto partij NPS” weer samen met de VHP de regering zullen kunnen vormen ,  zijn DROMERS !!.

Ze dromen in hun nostalgische avondschemeringen en diepe slaap.

Dromen de oud gedienden ook nog van HUN ministersstoelen en vice-president stoelen

met als argument: wij hebben de kennis , kunde en ervaring om Suriname uit de modder te trekken……..Maar dat zeggen ze en dat horen wij REEDS vanaf 1975 tot en met heden…..en dit is het UITEINDELIJK RESULTAAT : een failliet Suriname zonder moraal en fatsoen in het staatsbestuur en politieke partijen bemenst met incompetente  rovende en graaiende autocraten !

  • Hardew Ramadhin:
  • Lees over SIR Winston Churchill (  U.K) .

Sir Winston Churchill was de enige politicus in UK die NIET geloofde in het gevlei van Hitler-Duitsland.  Alle overigen in UK wilden wel een niet aanvalsverdrag met Hitler

sluiten.  UITEINDELIJK heeft de VOLHOUDER en de OVERTUIGER CHURCHILL, samen met Rooseveltt (USA)  EUROPA  GERED !!!

Welnu,   laat VHP voorzitter Chan Santokhi  , in deze ronde, onze Churchill zijn en als wij  weer in de  oppositiebanken plaats  zullen moeten nemen laten wij dat met opgeheven hoofd en met eer doen.  Maar niet met bedriegers, overlopers en verraders WEDEROM  samen in een boot stappen naar “het land  van RAMA” …..!!

 Lachmon heeft dat OOK bewezen in 1996  toen onze  “VHP AFVALLIGEN”  (en HEBZUCHTIGEN )-  lees het boek van boek Jules Sedney – , GROOT VERRAAD hadden gepleegd en de VHP compleet wilden vernietigen. Denk maar aan Jumbolina (BVD en Naya kadam) —Kesho—Dillip enz..enz;  Waar zijn zij nu en waar is de  VHP?

  • Somohardjo  (2010) : “we gaan niet ten koste van alles in de regering.

Ik heb het VICEPRESIDENTSCHAP  beloofd gekregen  (van Bouterse),

en  ik ga GEEN genoegen nemen met minder, klinkt het vastberaden…”.

Dat schrijft Ivo Evers & Pieter van Maele in hun boek” Bouterse aan de Macht”.

Blz163.  Tenslotte:  Somo heeft tegen de NPS gezegd  “ik ben de baas van president Venetiaan”  en enkele dagen geleden heeft SOMO hierover wederom zeer bedenkelijke uitspraken gedaan……….

Leendert Doerga

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: