Oppositieleden DNA dienen interpellatievoorstel in

Ondergetekenden, DNA-leden Asiskumar Gajadien, Mahinderkoemar Jogi, Dew Sharman, Krishnakoemarie Mathoera, Edward Belfort, Ingrid Karta- Bink en Carl Breeveld hebben krachtens artikel 85 van het reglement van orde, een interpellatievoorstel aan De Nationale Assemblée ter goedkeuring voorgelegd.

De Vereniging van Medici Suriname (VMS) heeft recentelijk alarm geslagen over continuering van de gezondheidszorgverlening aan de Surinaamse burgers. Ook kwam in de interpellatie aan de orde dat de betalingsachterstand vanuit het SZF volgens VMS is opgelopen tot meer dan SRD 300 miljoen aan ziekenhuizen. DNA-leden krijgen steeds meer klachten van burgers, die ondanks hun SZF-verzekering, extra betalingen moeten doen voor aanschaf van medicamenten, materialen, hulpmiddelen, etcetera. Vele SZF-verzekerden met kanker zouden zelf moeten betalen voor een kostbare, levensreddende of levensrekkende chemokuur. SZF-verzekerden, die van fysiotherapie gebruik moeten maken, bijvoorbeeld in geval van revalidatie na een stroke, moeten eerst het hele bedrag zelf moeten voorschieten, waarna zij slechts een deel terugkrijgen. Het volk is volgens de genoemde politici vanwege slechte financieel economische situatie van het land niet in staat (bij) betalingen te plegen voor medische zorg waarop ze recht hebben. Het SZF zou geen inzicht en verantwoording afleggen over haar financiële huishouding, terwijl de overheid jaarlijks miljoenen overmaakt naar het SZF. Al enkele jaren zouden geen jaarverslagen worden gepubliceerd, waardoor niet bekend is of accountscontrole plaatsvindt. Hoewel SZF gigantische betalingsachterstanden heeft en er geen inzicht in de financiële administratie bestaat, zou SZF onroerend goed aan het opkopen zijn en nieuwe huisartsenposten aan het opzetten (aankoop Libi Makandra, SZF-kantoren, diverse apotheken), zonder dat inzicht gegeven wordt over de financiering hiervan. Er zou grote zorg en onzekerheid heersen over de continuïteit en betaling van de gezondheidszorg verlening vanuit het SZF. “Wij als verantwoordelijke DNA- leden eisen op zeer korte termijn inzicht en verantwoording van de regering”, aldus de genoemde DNA-leden.

De indieners van dit interpellatievoorstel roepen de regering op om op de meest korte termijn De Nationale Assemblée breedvoerig te informeren over:

  1. hoe de achterstanden van de ziekenhuizen zullen worden weggewerkt;
  2. hoe SZF-verzekerden zonder bijbetaling hun zorg gegarandeerd kunnen krijgen;
  3. de financiële administratie van het SZF, de jaarverslagen en accountantsrapporten;
  4. hoe de financiering van aankopen van onroerende goederen, huisartsenpraktijken plaatsvindt.
error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: