Leerlingen OS Domburg bezoeken LVV-ressortkantoor

Leerlingen van de Openbare School Domburg hebben een bezoek gebracht aan het LVV- ressortkantoor Domburg. Dit bezoek kwam door de interesse van de leerlingen in het proces van uitzaaien tot verspenen, plantvermeerdering en oculeren. De school heeft een eigen plantenkas, die in samenwerking met het LVV-kantoor ressort Domburg, leerlingen en leerkrachten van de Openbare School Domburg is opgezet. Het onderhoud van deze kas gebeurt ook gezamenlijk en de landbouwvoorlichters van het ressort staan de school met raad en daad bij.

Het LVV-kantoor ressort Domburg beschikt ook over een eigen tuin, waar verschillende soorten groenten en fruit worden geteeld en proeven worden gedaan en die dan indien nodig, in praktijk bij de agrariërs worden toegepast. Behalve de educatie die de leerlingen hebben gehad, zijn er ook demonstraties gegeven hoe planten op verschillende manieren vermeerderd kunnen worden en

hebben ze de mogelijkheid aangepakt om het ook zelf te doen.

Te Domburg wordt veel aan gezinslandbouw gedaan, waardoor de kinderen extra belangstelling tonen. De landbouwvoorlichters zijn ingenomen met de belangstelling van de kinderen. ”Het is voor ons leuk maar bovenal nuttig om aan jongeren informatie te verstrekken. We hebben aan de toekomst informatie verschaft, zo zien we dat.” Zowel leerkrachten als leerlingen waren tevreden met het bezoek, alsook de vergaarde informatie. “We wisten niet dat er zoveel werd gedaan op het LVV-ressortkantoor te Domburg. Ik dacht echt dat men alleen op het veld ging voor het geven van informatie, maar er zijn ook veel activiteiten die ze zelf ontplooien”, gaf een leerling aan. Zoals minister Rabin Parmessar vaker aangeeft, zijn de landbouwvoorlichters een belangrijke schakel in het geheel. Naar de agrariërs toegaan is een belangrijke taak, evenals het verschaffen van informatie. De aanleg en begeleiding bij schooltuinen zorgt ervoor dat de landbouw op een prettige manier wordt gestimuleerd, geeft de LVV-bewindsman aan.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: