Junior veeteeltvoorlichters worden klaargestoomd

De junior veeteeltvoorlichters van het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) worden klaargestoomd voor het werk. Daarbij lopen ze mee bij de voorlichtingsdagen van de senior veeteeltvoorlichters. Dit, na een serie aan theoretische veeteelttrainingen, waaronder de Good Agriculture Practices (GAP)-training in de melkveehouderij en een pluimveetraining. Het eerste veldbezoek was een oriëntatiebezoek aan de Staatsboerderij NV. Hierna zijn er met de senior veeteeltvoorlichters verschillende bezoeken afgelegd aan de verschillende productiebedrijven in het veld. Afgelopen donderdag 20 februari 2020 brachten zij een veldbezoek aan het rundveebedrijf van de familie Ramcharan, gevestigd in het district Commewijne te Meerzorg. Daar hebben zij praktische kennis opgedaan, waarbij de aspecten van huisvesting, voeding, verzorging en goede melktechnieken zijn belicht. Het familiebedrijf telt 28 runderen, waarvan 8 stuks melkvee en 20 stuks slachtvee. Van de veehouder kregen de junior veeteeltvoorlichters informatie mee over onder andere de melkproductie en de voeding, welke de runderen op dagbasis krijgen. Het is van belang dat de junior veeteeltvoorlichters de praktische kennis in de veehouderij opdoen, alvorens optimaal te kunnen worden ingezet om de samenleving van dienst te kunnen zijn.

Bij de presentatie van het jaarprogramma van het directoraat Veeteelt voor 2020 eerder deze maand, heeft fungerend directeur Veeteelt, Virginia Popken, de doelstellingen van dit directoraat benadrukt. Deze houden in, het garanderen van de voedselzekerheid en voedselveiligheid door middel van het verlenen van diensten aan de veeteeltsector middels het scheppen van voorwaarden, die gericht zijn op de verhoging van de productie en de productiviteit, het ondersteunen van de wenselijke ontwikkelingen in de veeteeltsector middels aangepast onderzoek, training en voorlichting. Het trainen van de junior voorlichters ten dienste van de gemeenschap past hier volledig in. LVV-minister Rabin Parmessar is ingenomen bij het zien van de voortvarendheid waarmee de LVV- voorlichters van alle directoraten zich inzetten om kennis op te doen en deze vervolgens in het veld toe passen. Dit past helemaal binnen het beleid van dit dienstverlenend departement.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: