De laatste kans Mechanismen van sociaaleconomische ontwikkeling deel 18

De mensen van en in Suriname zijn bezorgd, terecht bezorgd omtrent de toekomst. Hun kinderen hebben geen toekomst, omdat in de afgelopen 45 jaar geen enkele regering een stevige basis heeft gelegd voor de economie van het land. Je wordt aangesproken door mensen op straat en in de winkels met slechts een vraag: komt het ooit wel goed met Suriname? Zelfs directeuren van grote parastatale bedrijven hebben zo weinig vertrouwen in Suriname dat ze pas hun Nederlands paspoort inleveren voor een Surinaams paspoort als ze governer van de Centrale Bank worden. En daar zit immers heel veel geld. Suriname heeft sinds 1957 tot het jaar 2018 $ 54.00 miljard aan inkomsten gehad. In de periode 2000-2018 $ 38.00 miljard aan inkomsten gehad. Deze cijfers zijn gebaseerd op verslagen en rapporten van het IMF en de centrale Bank van Suriname. Suriname heeft dus meer dan voldoende natuurlijke hulpbronnen en geen gebrek aan geld gehad, maar wel een groot gebrek aan verstand. Het is zwaar crimineel dat men niet eens 1% van dat geld gestopt heeft in verbreding en verdieping van de verdiencapaciteit.

Er zijn in de afgelopen 45 jaar geen goede kwaliteit banen geschapen voor de toekomstige werkzoekenden. Je vindt alleen werk en dat als billenpoetser als jij je ziel verkoopt aan een politieke partij. Men heeft de diversificatie van de economie zoals gepland was en tot 1975 uitgevoerd was, stopgezet bij de onafhankelijkheid. Toen kwamen mensen van het creools nationalisme aan het bewind. Diversificatie richting andere sectoren dan de mijnbouw zouden in het voordeel van de Hindoestanen werken, dus werd dat resoluut afgebouwd en wij gingen richting mijnbouw dat paste bij de roofbouwmentaliteit van het creools nationalisme, immers men was als homo sapien sapien langer dan 300.000 jaar natuurmens en roofbouwer geweest en is het nog steeds.

Grondwet en het kiesstelsel brengen hun aan de macht. Hun incompetentie is zo pregnant, zo manifest, maar toch geeft men voor alles wat misgaat de schuld aan Nederland als of die met een onzichtbare hand aan mindcontrol doet en de ontwikkelingen in Suriname op die wijze stuurt. Zielig, en dat door mensen die gestudeerd hebben met name aan prominente universiteiten in Nederland. En als Suriname uitgemijnd is, dat is zeer binnenkort het geval, dan gaan we rustig terug naar het stenentijdperk. Het bewerkstelligen van sociaaleconomische ontwikkeling is een kwestie van lange adem echter minder dan 20 jaar zoals aangetoond door Singapore, Mauritius, Botswana, Barbados en andere landen, en we zijn langer dan 45 jaar onafhankelijk, echter de cultuur die regeert, verkeert mentaal nog in het roofbouw tijdperk.

De geschiedenis verloopt vaak niet progressief

We kunnen echter betrekkelijk snel uit de problemen geraken door gebruik te maken van verstand, ervaring, technologie, en vooral kennis van en praktische ervaring met sociaaleconomische ontwikkeling. De komende klimaatcrisis gaat maken dat honderden miljoenen mensen gaan sterven door tekort aan water, door de stijging van de zeespiegel, door tekort aan voedsel en door de hitte. Wie verstand heeft gebruikt zijn verstand, wie dat niet heeft leert uit ervaring en dat is vaak dan te laat of beter luistert naar adviezen van mensen die het kunnen weten. Het perspectief voor de gekleurde bevolking in Brazilië en in de Verenigde Staten is slecht, omdat zowel Bolsanaro als Trump willen gaan snoeien in de sociale uitkeringen en dat gaat juist de gekleurde bevolking treffen.

Wat te doen

In de eerste plaats de huidige regering vervangen. In de tweede plaats moeten de functionele organisaties, maatschappijgroepen, vakbonden et cetera moeten bij de politieke partijen erop aandringen dat die technocraten de gelegenheid geven de augiasstal op te ruimen en de economie weer op het pad te brengen van diversificatie en duurzame ontwikkeling. Nergens, uit geen enkele publicatie blijkt dat de politiek nagedacht heeft over de problemen die men gaat aantreffen. Dat betekent dat het weer business as usual gaat worden. Bij een toestand van alsmaar stijgende wisselkoers, dalende koopkracht, afnemende export, stijgende werkloosheid, stijgende criminaliteit, toenemende corruptie, corruptie van de nieuwe regering want die willen inhalen, et cetera is een dergelijke attitude zelfmoord.

Derhalve uitvoering geven aan:

 • werkgroep inventarisatie staatsschuld;
 • werkgroep inventarisatie saneringsmaatregelen, gericht op het sluitend maken van de overheidsbegroting, zie ook voorstel VSB werkgroep Hoogenboom -Chehin-Kalloe;
 • werkgroep bestuurlijke hervorming, hervorming bankensector;
 • werkgroep herkapitalisatie financiële sector conform voorstel VSB werkgroep Hoogenboom -Chehin-Kalloe;
 • werkgroep industriële ontwikkeling met als onderdelen herstart IDCS en opzet lokale industriecentra;
 • werkgroep bio-economie;
 • werkgroep duurzame energie;
 • werkgroep zeespiegelstijging en beheersing CO2 uitstoot;
 • werkgroep duurzaam bosbeheer in nationale handen inclusief sanering concessies;
 • werkgroep duurzame mijnbouw in nationale handen inclusief sanering concessies;
 • werkgroep loon en prijsbeleid;
 • werkgroep invoering universeel basisinkomen;
 • werkgroep sanering overheid;
 • et cetera

Het bovenstaande is niet volledig, echter zal het de basis leggen voor een nationale reconstructie. Dit programma moet voor de komende 5 jaar meer dan voldoende zijn.

Richard B Kalloe

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: