VHP, NPS, Abop en PL voeren gesprekken omtrent samenwerking op regionaal niveau

De politieke partijen VHP, NPS, Abop en Pertjah Luhur (PL) voeren reeds geruime tijd gesprekken om mogelijkheden te bekijken voor een samenwerking op regionaal niveau. Het betreft de districtsraads- en ressortraadszetels. Sinds pre-electorale combinatievorming bij wet niet meer toegestaan is, zijn de partijen genoodzaakt naar andere mogelijkheden te kijken om op toch op regionaal niveau eventueel verkiezingswinst te behalen. Dit verneemt Dagblad Suriname uit betrouwbare bronnen. Om reactie gevraagd bevestigt Abop-ondervoorzitter Marinus Cambiel dat er inderdaad gesprekken gaande zijn, maar dat de partijen nog niet zover zijn. Het resultaat van de gesprekken is nog niet bekend. Hoe de verdeling en stemadvies zal plaatsvinden, is tevens onduidelijk. Het is mogelijk dat 2 van de 4 partijen een samenwerking aangaan, zodat de 2 anderen dan uitsluitend in hun gebieden versterkt zullen worden. DR en RR zijn vooral belangrijk bij het ontbreken van 34 DNA-stemmen voor het kiezen van de president en vicepresident. Indien er in De Nationale Assemblée na 2 stemmingen geen der kandidaten de grondwettelijke meerderheid heeft behaald, gaat met over tot de Verenigde Volksvergadering (VVV). Dat bestaat uit de leden van De Nationale Assemblée, de districtsraden en de ressortraden. De VVV komt bijeen voor de derde stemming. Bij het kiezen van een staatshoofd is een gewone meerderheid voldoende in het VVV.

Bestuurlijke indeling van Suriname

De bestuurlijke indeling van Suriname bestaat naast de landelijke overheid uit verschillende bestuurslagen. Sinds de herindeling van 1985 zijn dit 10 districten en 62 ressorten. Paramaribo is onderverdeeld in 12 stadsressorten. Er zijn beperkte uitvoerende bevoegdheden voor de districtsraden en ressortraden. Tijdens de verkiezingen in Suriname worden de leden van De Nationale Assemblée en van de ressortraden gekozen op basis van het personenmeerderheidsstelsel. De zetelverdeling in de districtsraden is een afspiegeling van de totale zetelverdeling in de ressortraden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: