Chan Santokhi roept op tot transparantie bij de verkiezingen “Een ieder moet persoonsgegevens controleren”

De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), Chan Santokhi, is tijdens een uitgebreid tevens interactieve interview in het programma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj aur Kal ingegaan op diverse vraagstukken die spelen in de samenleving. Chan Santokhi was te gast bij Faried Pierkhan die Kal Aaj Aur Kal presenteert. Tijdens het programma heeft Santokhi aangegeven dat er bij enkele zaken drastische maatregelen getroffen zullen worden indien de VHP in de regering komt. Santokhi stelde dat er een cultuur is ontstaan van oneigenlijke status tijdens de huidige regering. “Extra voorzieningen voor ministers en andere overheidsfunctionarissen zullen worden teruggebracht. Aan de dubbele salarissen gaat er een eind komen. Alle ambtsdragers gaan terug naar het normale”, stelde Santhoki. “De gewezen ministers hebben tijdens de Frontregeringen hun termijn in de meeste gevallen uitgezeten. Echter zijn er in de afgelopen regeringen met de NDP haast 3 en 4 of zelfs 5 ministers geweest bij de verschillende ministeries. Het kan niet zo zijn dat door slordig bestuur de samenleving opgezadeld wordt met de salarissen van de ministers. Er moet een wet komen. De pensioenen moeten met bepaalde termijnen geregeld worden. Pas bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zullen de personen gelden ontvangen”, gaf Santokhi aan. “Zoals iedere burger. Het zal geregeld moeten worden op basis van dienstjaren. De ministers moeten ook daarvoor betalen tijdens hun ambtsperiode. En niet dat je niets betaalt en dan geld ontvangt. Dit is aangegeven in het verkiezingsprogramma van de VHP”, stelde Chan Santokhi.

Overeenkomst voor VHP-kandidaten

Voor alle kandidaten van de VHP ligt een overeenkomst klaar gaf Santokhi aan.

Die overeenkomt zal men moeten tekenen. Daarin is aangegeven dat men zal moeten werken voor land en volk. Alle kandidaten moeten een statement afleggen en geen andere belangen gaan behartigen. Santokhi gaf ook aan dat er een wet komt die overlooppraktijken een halt moet toeroepen. “De zetel die een kandidaat wint zal toebehoren aan de partij en niet aan de persoon. Dat moet bij wet vastgelegd worden. Overlopen doet behoorlijk pijn. De statuten van de partijen moeten aangepakt worden.”

Grote lappen grond

Santokhi gaf aan dat in de verklaring die  alle kandidaten moeten ondertekenen er een bepaling is die handelt over het aanvragen van grond. “Géén enkele volksvertegenwoordiger zowel parlementariër, dr en rr lid mag geen enkele stuk grond aanvragen. Dat zal duidelijk opgenomen worden. Tevens wordt bij wet opgenomen dat elke burger vanaf de leeftijd van 18 jaar recht heeft op een stuk bouwkavel. Dat is een recht van een ieder.  Dat moet bij wet geregeld worden. Dat moet niet door een bepaalde politieke partij of toevallige regering gedaan worden. Ons beleid is dat elke Surinamer heeft recht op grond.”

Tegengaan verkiezingsfraude

Tijdens de programma ging Santokhi, op de vraag van een kijker, in op de stappen die worden ondernomen tegen mogelijke fraude bij de verkiezingen. Er werd gesteld dat er veel speculaties over fraude zijn bij de aankomende algemene verkiezingen. Santokhi gaf aan dat er terecht bezorgdheid is. Alle partijen hadden vorig jaar de gelegenheid gekregen om stembureaupersoneel aan te dragen. Het is gebruikelijk geweest. “Echter is dat dat is na enkele dagen ingetrokken. Daarna zijn er eigen mensen aangetrokken door de regering. De vraag is waarom”, vroeg Santokhi zich af. “Ook bij het CBB worden er mensen vervangen. Waarom? Er zijn naturalisatielijsten in het parlement gekomen van enkele honderden mensen van Sipaliwini.” Bij navraag blijkt volgens Santokhi dat een deel van de personen niet eens geregistreerd staat in de bevolkingsregister. “Je moet ten minste 5 jaren legaal woonachtig zijn in Suriname om naturalisatie aan te vragen”, stelt de voormalige Justitie-minister. “Dit soort zaken zorgen ervoor dat er ruis ontstaat in de samenleving. We hebben de voorzitter van het parlement gevraagd voor een speciale vergadering over de verkiezingen. Ook heeft de VHP contact gelegd met de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dik-Silos. We hebben ons bezorgdheid kenbaar gemaakt. We hebben onze structuren gevraagd om de gegevens die tijdens de wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijsten worden vrijgegeven, te controleren.”

Santokhi roept ook een ieder op om zijn of haar gegevens te controleren. Bij het controleren krijgen de personen een strookje. Dat is een belangrijk bewijsstuk. Hij gaf ook dat aan alle partijen is gevraagd om samen te werken bij het tegengaan van mogelijke verkiezingsfraude. “We hebben in Suriname altijd eerlijke, geheime en goede verkiezingen gehad. Wij van de VHP zullen samen met onze partners ervoor zorgen dat we daadwerkelijk transparante en eerlijke verkiezingen krijgen”, besloot de voorzitter van de Orange Movement.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: