Krishna Mathoera: “Dilip Sardjo kan liever zwijgen”

In gesprek met Dagblad Suriname reageert Krishna Hussainali-Mathoera, parlementariër en voormalig politiecommissaris, op aantijgingen van het verspreiden van fake news door Dilip Sardjoe. In Times of Suriname zei Sardjoe dat de parlementariërs Krishna Mathoera en Carl Breeveld, valse informatie verspreiden omtrent de aankoop van wagens. Mathoera: “Een grotere koeterwaals heb ik niet gehoord. Ik heb er geen boodschap aan. De vragen zijn gesteld aan de regering. Hij is misschien een vriend van de regering, maar hij is geen regering voor mij. Of is hij hun advocaat? Zijn verhaal is onsamenhangend en niet zakelijk onderbouwd met argumenten, waarom Rudisa de gunning heeft gehad. Elk bedrijf, dat goederen voor de overheid wil leveren, moet over voldoende kapitaal beschikken. En als volledige voorfinanciering wordt gevraagd, dan behoort dat ook in de eisen te staan. Dit geeft aan dat de heer Sardjoe niet helemaal bekend is met de procedures van de overheid en dat zijn argument geen stand kan houden over de gunning.”

Mathoera zegt dat ze 2 brieven geschreven heeft naar de president over de aankoop van de auto’s. “Daarop heb ik geen antwoord gekregen. Ik kijk uit naar de antwoorden. Voor mij is het nog steeds onduidelijk waarom er geen openbare aanbesteding is geweest. Waarom er gekozen is voor Rudisa en die specifieke auto?  Waarom zit de samenleving nu opgescheept met duurdere onderhoud van de auto’s? Waarom zijn er auto’s gekocht die veel meer gebruiken? Op die vragen is er geen antwoord gegeven. Daarop moet de regering antwoord geven. De informatie die door Dilip Sardjoe wordt gegeven, klopt ook niet. Er zijn 75 wagens, 2 bussen en ook nog 50 motor- en bromfietsen gekocht. De minister heeft het bevestigd. Hoe zijn die auto’s gefinancierd? Daar moet transparantie en verantwoording afgelegd worden aan het volk volgens de grondwet door de regering. En de heer Sardjoe moet tot dan zijn mond dicht houden. De transparantie en verantwoording zijn ook in het belang van zijn bedrijf, dan weet het volk dat zijn bedrijf ook clean werkt en dat gelijke kansen is gegeven aan alle bedrijven. Zonder de stukken, die hij kennelijk wel heeft, en die DNA niet heeft, is de conclusie voor mij ‘vriendjespolitiek’ en faciliteren van het bedrijf Rudisa. Wil hij af van dit etiket, dan mag hij bij de president aandringen om uitgebreid DNA en mij als lid te informeren en niet mij valselijk te beschuldigingen van fake nieuws. Dit is aandacht afleiden van de case. En daar gaat het om.”

“Waarom Rudisa en niet een ander bedrijf? Laat hij dat beargumenteren naar het volk. Het is mijn taak en verantwoordelijkheid als DNA-lid om vragen te stellen en ik zal dat blijven doen. Geen enkele intimidatie en bedreiging zal mij remmen. Het is duidelijk dat hij voorstaander is van het niet aanpakken van corruptie. Want anders had hij al de gevallen, waarover hij zoveel inside informatie heeft, al laten onderzoeken via de procureur-generaal in de 10 jaren, waar zijn regering aan de macht is. Daar had de samenleving iets aan. Bluffen in de ruimte legt geen zoden aan de dijk. Mijn advies aan hem is om als eigenaar van Rudisa bij de regering aan te dringen op openheid over de financiering van de 55 voertuigen en zijn informatie over corruptie alsnog te deponeren bij het Openbaar Ministerie. Volgens het Wetboek van Strafrecht is elke Surinamer, die kennis draagt van strafbare feiten, verplicht aangifte te doen. Hij moet niet dralen. Hij moet meteen gaan. Liefst voor de verkiezingen.”

Mathoera vindt het jammer dat er al 10 jaren wordt geschreeuwd dat corruptie is gepleegd door de VHP-leden of toppers, maar dat het blijft bij holle frasen. “In de afgelopen 10 jaren zijn er nul, nul mensen aangehouden. Nou, dat zegt maar een ding. Dat er geen daadkracht is. Ik hoop niet dat de heer Sardjoe het standpunt huldigt van ‘omdat jou partijleden corruptie hebben gepleegd, moet ik ook doen en meer zelfs’. Dat argument gaat bij mij niet op. Corruptie is corruptie en daar mag niemand over zwijgen. Ongeacht de partij. Dat is ‘clean politics’ en niet dreigen en intimideren. Dat is verwerpelijk. Toon daadkracht en treed op. Dan doe je iets goeds voor Suriname”, besluit de ex-politiecommissaris.

SAM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: