Econoom noemt het illusie om via cambio’s grip te krijgen op koers

De econoom Anand Biharie noemt het een waandenkbeeld om te veronderstellen dat de koers beheerst kan worden door de cambio’s aan te pakken. Afgelopen maandag werd dit idee voorgelegd aan de menigte die op het Revoplein 40 jaar revolutie herdacht. Een beheersmaatregel om invloed te krijgen op de handelingen van de cambio’s en daarmee de koers te stabiliseren, kwalificeert Biharie als een mythe en een illusie. “De koers van de valuta is namelijk afhankelijk van vraag en aanbod”, reageert Biharie. Deze twee factoren moeten beheerst kunnen worden en een overheid heeft in de economie niet de macht om deze volledig te beheersen stelt de econoom. Aan de vraagzijde ontstaat de behoefte, omdat burgers SRD’s in handen hebben die zij voor de aanschaf van USD willen gebruiken. “Het probleem is de omvang van de SRD’s die in omloop zijn en deze omvang is niet het resultaat van het gewone economische verkeer.” Biharie geeft aan dat deze omvang te wijten is aan de extreem hoge overheidsuitgaven die voort komen uit nepotisme waarbij bevriende relaties staats contracten krijgen en daardoor veel SRD’s uitbetaald krijgen. “Deze SRD’s worden niet in de economie gestopt, maar er wordt via cambio’s gezocht naar USD”, licht Biharie toe. “De investeringen vinden namelijk niet daadwerkelijk plaats, je hoort nooit dat er een nieuw bedrijf is gevestigd, dat zinvolle bedrijfseconomische activiteiten ontplooit. Gesteld kan daarom worden dat het probleem niet ontstaat door het tekort aan USD omdat cambiohouders het niet aanbieden, maar door een overaanbod van de SRD’s”, zegt Biharie verder. Dit jaar zal Suriname minimaal 400 miljoen (400.000.000) USD aan aflossingen en rente op de staatsschuld nodig hebben. “En dat geld is er niet. De bestaande lopende valuta-inkomsten van de staat zijn verpand aan Oppenheimer  bij de laatste obligatielening van december 2019. Dit staat letterlijk in de Fitch verklaring, de staat heeft de voorwaarden van Oppenheimer moeten accepteren”, zegt Biharie. “De voorwaarden zijn de verpanding van de inkomsten uit Newmont, Rosebel en de opbrengsten van verkoop van de heavy fuel van staatsolie aan Newmont”, aldus Biharie. Biharie vindt in zijn stelling ondersteuning bij een ondernemer die stelt tegenover de redactie van Dagblad Suriname dat inderdaad dit idee van beheersing van cambio’s niet zal werken. Deze ondernemer wijst naast de werking van vraag en aanbod op de manco’s in het controleapparaat van handhaving van de regels in Suriname. 

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: