Derde maal uitreiking Golden Gavel Awards

Stichting Platform Politiek Actieve Vrouwen heeft op vrijdag 21 februari voor de derde keer de Golden Gavel Awards uitgereikt. Eén van de doelen van de stichting  is om de ontwikkeling van Suriname te bevorderen middels het stimuleren van de politieke participatie van vrouwen. Het getoond leiderschap van vrouwen dient als inspiratie voor andere vrouwen.  Voor de Golden Gavel Award kunnen vrouwen in aanmerking komen in politiek of sociaal-maatschappelijke leiderschapsposities en die invloed hebben op de verdere ontwikkeling, ook in politiek opzicht, van de vrouw in Suriname in het bijzonder.  Het verhogen, aanwakkeren van de interesse bij vrouwen om deel te nemen aan de politiek en het daadwerkelijk verhogen van de realisatie van vrouwen hun actieve rol in (politieke) besluitvorming is het streven van de stichting. Hierbij worden tevens vaardigheden ontwikkeld om een leidende rol te hebben in de gemeenschap, vooral in de politieke gemeenschap. Deze bewustwording wordt bijgebracht door het delen van de mijlpalen van vrouwen in leiderschapsposities met de gemeenschap.

Centraal staat dat de vrouwen, die in aanmerking komen voor deze award, inhoud hebben gegeven aan het thema van: “Inspirerend, Baanbrekend, Vooruitziend!”. Tijdens een zeer goed bezochte ceremonie in de Lalla Rookh Ballroom mochten Louise Trustfull-Woodruff en  Jupta Itoewaki de Golden Gavel Award in ontvangst nemen. De awards werden uitgereikt door Angelic del Castilho, voorzitter van de Stichting. Trustfull zet zich al jaren onder andere in voor het behoud van Mangrove in Coronie en Itoewaki is woordvoerder van de Wayana’s . De habitat van de Wayana’s komt steeds meer onder de druk te staan door de goudwinning en de daarmee gepaard gaande milieuvervuiling en ontbossing. Uit de gepresenteerde levensloop van de beide award ontvangers bleek dat beide vrouwen zich leiders hebben getoond op het vlak van strijden voor bescherming en behoud van het milieu.

In haar inleiding gaf Angelic del Castilho aan dat vrouwen wereldwijd en ook in Suriname een steeds grotere rol hebben in de bescherming van ons milieu. De toenemende behoefte aan exploitatie van natuurlijke hulpbronnen vormt een bedreiging voor onze milieugezondheid van ongekende omvang. Als er geen nieuw beleid in uitvoering komt, kan deze situatie vernietigende resultaten hebben voor de ontwikkeling van mens en natuur. “Wij weten dat vrouwen een cruciale rol hebben in zowel de economie als de toekomst van het milieu in ons land.” Del Castilho gaf aan overtuigd te zijn dat de ontvangers van de Golden Gavel Award behoren tot de betere voorbeelden voor onze samenleving. “Hun karakter, inzet en overtuiging in de strijd voor milieubehoud, bescherming en herstel is inspirerend in de strijd voor hun gemeenschap en in de strijd voor de toekomst van ons land.”

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: