“Vrouwen hebben niet te onderschatten rol in bescherming en rehabilitatie milieu”

De Stichting Platform voor Politiek Actieve Vrouwen zal voor de derde keer dit jaar de Golden Gavel Award uitreiken. De uitreiking van deze award is een activiteit, die past binnen het inspirerend karakter van de stichting. De award wordt uitgereikt aan vrouwen die zich middels inspirerende, baanbrekende en vooruitziende leiderschap profileren in onze samenleving. Jaarlijks wordt een nieuw thema gekozen voor deze awards. De eerste awards werden in 2016 uitgereikt aan de eerste twee vrouwen, die de leiding hadden in DNA, onder het thema ‘Politiek leiderschap’. De tweede awardceremonie had als thema ‘Bestrijding geweld tegen vrouwen en kinderen’. Dit jaar is het thema ‘Leiderschap in milieubescherming’. Voor deze award kunnen in aanmerking komen vrouwen in de politiek of sociaal- maatschappelijke leiderschapsposities, die deel hebben genomen in onderwerpen/issues die van groot belang zijn voor de verdere (politieke) ontwikkeling van de vrouw in Suriname in het bijzonder en Suriname in het algemeen.  Dit jaar zullen Jupta Itoewaki en Loes Trustfull de Golden Gavel Award in ontvangst nemen.

Vrouwen hebben wereldwijd een bijzonder en niet te onderschatten rol in de bescherming en rehabilitatie van het milieu, benadrukt de voorzitter van de stichting, Angelic del Castilho. “Wereldwijd en ook in Suriname hebben vrouwen een belangrijke rol in het managen van de natuurlijke hulpbronnen op het niveau van het gezin en de gemeenschap. Zij worden ook het zwaarst getroffen door milieuvernietiging.” Belangrijke internationale verdragen bevestigen ook de bijzondere noodzaak voor de participatie van vrouwen en een evenwichtig perspectief op gendermainstreaming. Deze internationale verdragen geven aan dat wereldwijd vrouwen gelijkwaardige participanten moeten zijn in alle besluiten, die te maken hebben met hun milieu. “Vrouwen tonen bijzondere capaciteit als leiders, experts, onderwijzers en vernieuwers. Vrouwen hebben grote stappen vooruitgezet in het behoud en beschermen van het milieu. Ook in ons land zien wij dat steeds meer vrouwen opstaan om het milieu in het algemeen, maar in het bijzonder voor hun gemeenschappen, te behouden en te beschermen. Onder deze vrouwen zijn er die dat op een zeer baanbrekende, inspirerende en vooruitziende wijze doen.”  Volgens de voorzitter verdient het voorbeeld van de twee genomineerden van milieuactivisme en awarenesscreatie navolging. De awards zullen uitgereikt worden op vrijdag 21 februari 2020 om 8.00 uur ‘s avonds door Del Castilho zelf in de Lalla Rookh Ballroom en is voor een iedereen toegankelijk.

TM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: