Onderinspecteurs eisen intrekking 2-jarige bacheloropleiding

Het waarnemend hoofd HRM van het Korps Politie Suriname, Raoul Hellings, heeft onlangs een sollicitatie oproep voor de bacheloropleiding Politiekunde doen uitgaan. Het voornemen is om in de tweede helft van 2020 te starten met een 2-jarige opleiding Politiekunde op bachelorniveau. Deze opleiding is bedoeld voor politieambtenaren met een afgeronde en erkende WO/Hbo-opleiding. Behalve de opleidingen zoals eerder aangegeven, moet de sollicitant geen negatieve staat van de dienst hebben, in goede fysieke en geestelijke gezondheid verkeren, bereid zijn om fulltime de opleiding te volgen en bereid zijn zich na afronding van de opleiding voor langere tijd te verbinden aan het KPS. Gegadigden kunnen vanaf maandag 17 februari tot en met vrijdag 15 maart 2020 schriftelijk hun sollicitatie richten aan het waarnemend hoofd HRM.

Door deze 2-jarige opleiding heerst er momenteel enorme ontevredenheid binnen het korps van de onderinspecteurs. Zij zijn de mening toegedaan dat zij als politiemannen, die bijkans 30 jaren in dienst zijn, nu gewoon worden overgeslagen. Zij eisen van de leiding van het korps om deze opleiding niet in te willigen of hen ook de mogelijkheid te bieden om deze opleiding te volgen. 

Saskia Bandhan   

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: