ALBAST, 75 jaar huwelijksjubileum voor echtpaar in Nickerie

Echtgenoot Gangapersad Sookhoe zag het levenslicht op 7 september 1928 in het district Nickerie te Paradise. Hij komt uit een gezin van 9 kinderen en is het tweede kind tevens oudste zoon. Hij heeft de lagere school tot en met de 3e klas doorlopen; daarna moest hij zijn vader helpen in de landbouw. Vervolgens heeft hij gewerkt op Wageningen waar de sloten voor ontwatering handmatig werden gegraven. Ook heeft hij gewerkt voor het Ministerie van OW om de Fredericiweg op te vijzelen en hij heeft gedaan aan houtkap in groepsverband.

Hij heeft gewoond aan de Sairanweg en toen hij vader werd van 1 kind verhuisde hij met zijn gezin naar de rechteroever van de Nickerie rivier. Daar heeft hij ongeveer 14 jaren gewoond en in de tussentijd bouwde hij een woning op het huidig woonadres. Zijn hobby’s waren jagen, vissen en botenrace. De kost verdiende hij door voornamelijk aan landbouw te doen. Hij heeft zijn rijstveld vaak handmatig moeten bewerken.

Echtgenote Badripersad Ramkoemarie is geboren op 26 augustus 1931 in het district Nickerie te Corantijnpolder. Zij komt uit een gezin van 8 kinderen en is een tweeling. Haar tweelingbroer stierf na 6 dagen. Zij heeft de lagere school tot de 2e klas bezocht en moest de school verlaten om in de huishouding te helpen. Na het huwelijk had zij de zorg over de kinderen en hielp mee in de landbouw. Daarnaast was zij marktverkoopster.

Uit dit huwelijk zijn er 13 kinderen geboren, waarvan 4 zonen en 9 dochters. Verder hebben zij 42 kleinkinderen, 62 over kleinkinderen en 16 betoverkleinkinderen. Een ieder werd in de gelegenheid gesteld om naar school te gaan. Twee (2) zonen zaten in de verpleging, inmiddels gepensioneerd en twee (2) dochters zitten in het onderwijs. Één dochter is werkzaam op het bestuurskantoor te Paradise. Van de 13 kinderen zijn helaas drie (1 zoon en 2 dochters) ons voorgegaan. Alle kinderen hebben een goede opvoeding gehad. Het is een geregeld huwelijk geworden waarbij ze kort voor het huwelijk elkaar hadden gezien. Als hoogtepunt kan worden aangemerkt de geboorte van de kinderen en het bouwen van een eigen woning. Als dieptepunt kan worden aangemerkt het afbranden van hun nieuwbouw woning, één dag voor de verhuizing, het heengaan van de 3 kinderen en de tegenslagen van vandalen waarbij er veel materiele schade werd aangericht aan machines en landbouwgewassen. Ze zijn nog redelijk goed ter been en kunnen alles zelfstandig doen. Het geheim dat ze 75 jaar samen zijn, ALBAST HUWELIJK,  is wederzijdse respect, de waardering naar elkaar toe, het vertrouwen, verdraagzaamheid, communicatie en heel veel liefde, hetgeen hoog in hun vaandel staat.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: