VHP ondro oso vergadering Sophiaslust

Op maandag 17 februari 2020 heeft de VHP een ondro oso vergadering gehouden te Sophiaslust in het ressort Kwatta. Op deze meeting hebben diverse sprekers het woord gevoerd waaronder I. Bikhari, voorzitter van ressort Kwatta, buurtwoner Donovan Grep, de hoofdbestuursleden Henk Aviankoi, Sidik Moertabat, VHP ondervoorzitter Asis Gajadien en VHP voorzitter Chan Santhoki.

De sprekers hebben aangegeven dat de VHP samen het volk dit land zal redden uit de enorme chaos die regering Bouterse/Adhin heeft gecreëerd. Het verkiezingsprogramma en het wederopbouwplan zijn al gereed. De VHP biedt hoop en vertrouwen, we zeggen wat we gaan doen en hoe wij het gaan doen. De VHP gaat voor een beter Suriname, samen met het volk gaan we ons geliefd het land Suriname redden uit de zeer ondraaglijke situatie waarin het land zich thans bevindt.

Deze regering is bezig met intimidatie, maar intimidatie in welke vorm dan ook zal ons niet meer weerhouden een rechtvaardige strijd te voeren om Suriname te redden. We bouwen bruggen om alle bevolkingsgroepen met elkaar te verbinden om de eenheid te bevorderen.

De bewoners  van Sophiaslust streven naar eenheid, de tijd van rassenhaat tussen de verschillende bevolkingsgroeperingen is al lang voorbij. De bewoners van Sophiaslust hebben een duidelijk signaal  gegeven aan deze regering dat men niet gediend is van rassenhaat, maar liefde voor elkaar. Ze hebben alle steun toegezegd aan de VHP om te strijden voor een beter Suriname.

De bewoners hebben tal van problemen aangekaart waarmee ze te kampen hebben, zoals slechte medische zorg; de slechte zorg voor mensen met een beperking; hangjongeren en weinig sportrecreatie. Er is gevraagd naar rolstoelen voor de mensen met een beperking en sportmateriaal voor de jongeren. VHP voorzitter Chan Santohki heeft geluisterd naar de problemen en heeft toegezegd deze problemen te zullen op te lossen. De buurtbewoners zijn met een tevreden gevoel huiswaarts gegaan.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: