Controle kiezerslijsten benedenmaats

De ambtenaren die geplaatst zijn bij JST-Keuringsinstantie in Paramaribo-Noord, waar kiesgerechten terecht kunnen om te controleren als zij voorkomen op de kiezerslijst, verklaarden desgevraagd dat de aanloop bij hun registratiestand misschien minder groot is dan in de binnenstad waar de concentratie van mensen groter is. “Wij gaan, als het tijdstip het toelaat, naar de scholen in de buurt om ouders en leerkrachten te motiveren om te verifiëren of zij op de kiezerslijst voorkomen. Ook buurtbewoners worden benaderd. Het is een kwestie van creativiteit.”

Tot en met 14 maart

Landelijk zijn er meerdere locaties waar kiesgerechtigden terecht kunnen om na te gaan of zij voorkomen en of hun persoonsgegevens kloppen op de kiezerslijst.  De terinzagelegging, zoals vastgelegd in de Kiesregeling, vindt plaats op de verschillende districtscommissariaten, Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) en de mobiele units, in de periode 14 februari tot en met 14 maart 2020.

Laatst bekende cijfers

De locaties zijn zoveel als mogelijk binnen het zicht van de burgerij geplaatst. Na de afsluiting van de controleperiode, bestaat er geen mogelijkheid om nog iets te laten veranderen op de kiezerslijst. De laatst bekende cijfers van het aantal kiesgerechtigden, die tot nu hun persoonsgegevens op de kiezerslijsten hebben gecontroleerd tijdens de wettelijke terinzagelegging, is laag.

Persoonsgegevens

Van elke kiezer worden in het kiezersregister vermeld de geslachtsnaam, de voornamen of de beginletters daarvan, de datum, het jaar en de plaats van geboorte, het adres, de datum van afgifte van de identiteitskaart, het identiteitsnummer alsmede het nummer van het ressort.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: