Familie Patandin doneert de Vijf Juwelen en meer

Binnen de Hindoe-gemeenschap in Suriname zijn er weinig schrijvers van Hindu literatuur overgebleven. De afgelopen jaren zijn de dichters en geestelijken waaronder Pt. Harridew Sahtoe en Pt. Balram Patandin tot hoger leven opgeroepen. Andere dichters en schrijvers hebben ook een hoge leeftijd bereikt en vinden het jammer dat jongeren weinig interesse tonen om in de pen te klimmen ter behoud van dit stuk cultureel erfgoed. De familie Patandin is bezig hun laatste voorraad van “ de vijf juwelen van het Hindoeisme “ te schenken aan scholen. Deze nu uit 8 delen tellende leerrijke publicaties zijn voor de schoolbibliotheken geschonken in Nederland aan respectievelijk de Sarawatie school in Rotterdam en de Shri Vishnu school in Den Haag. In Suriname zij de onderwijs bibliotheken van de Shri Vishnuschool, de Mulo Kwatta, de Lakhsmi school, de Saraswasatie school, de Shri Hanumanschool en de Savitrie school en het OHM ook bedacht. Hiermee wil de familie het erfgoed van wijlen pandiet Patandin als kennisbron achterlaten op de diverse scholen zodat jongeren de lessen voor goede levenswijze lezen, aanleren en ook toepassen in hun leven. Op een eenvoudige manier zijn de 16 sankars (sacramenten), de hindoe feestdagen, bhajans (lofzang), de diverse katha’s (vertellingen) uitgelegd in woord en met foto-illustratiemateriaal. Stg. OHM beraadt zich momenteel over hoe verder om te gaan met deze publicaties. Herdruk, evt. aanvulling, correctie, distributie, gestegen prijzen zijn nu het onderwerp van discussie met betrekking de eventuele voortgang van wel of niet doorgaan met de oude drukwerken. OHM zelf heeft wat drukwerken ontwikkeld en ervaart ook de problematiek rond het feit dat de jeugd niet echt geïnteresseerd is om te lezen. Men heeft eerder geld over voor een belkaart, voor een duurdere mobiele telefoon, een doksa, feesten met genoeg dure wijn en sopi, maar men doet heel weinig aan kennisontwikkeling via literatuur. De opmerking dat alles op internet te vinden is, klopt niet altijd, vooral niet als naslagwerk. Ook de detailzaken willen vaak alleen op consignatie een voorraad binnenhouden en niet contant betalen. Het gevolg is loperij / bedelarij om de afrekening hetgeen voor de vaak vrijwillige seva-werkers op den duur demotiverend werkt. Ook de ouderen kopen eerder een Macki/BBQ/ enz. dan boekwerken. Het resultaat in de samenleving liegt er niet om; wij ervaren de wrange vruchten van verkeerde handelingen van zowel jong en oud met veel geklaag van dezelfde ouders van wie doet wat, zoveel moreel verval, niemand doet iets en wie houdt de dief? Een OHM werkgroep denkt na met enkele actoren en zal een besluit nemen de publicaties voort te zetten, te begeleiden naar hun sterfbed of te doen re-incarneren. Denkers maar vooral doeners zijn welkom bij OHM (465151) want die zijn erg schaars.  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: