40 jaar ellende en afgang

Elke “Srananman en –uma” een die geen hypocriet is kan zich, vooral in de huidige situatie, inbeelden waar de titel van dit stuk betrekking op heeft. Het begon allemaal op 25 februari 1980. Er werd een coup gepleegd, die “revolutie” werd genoemd. In den beginne waren grote delen van de bevolking blij met de machtsovername, daar zij er al zat waren van de politieke situatie overstemd door rassenhaat, discriminatie en arrogantie van voornamelijk aan de macht zijnde politieke partijen. Zeker met de geplande verkiezingen binnen zeer korte tijd was de “geladenheid” in ons land te voelen. De coupplegers werden bejubeld, waaronder door politici die door een of andere reden iets op de achtergrond waren geraakt. De militairen werden als helden binnengehaald. En toen begon het; als je niet met macht weet om te gaan, jij je “bieg ai” niet in toom kan houden en de “paisa ke haahi” niet kan stillen, kom je in de spiraal van verdoemenis terecht en neem je alles om je heen mee in je ellende en afgang! Een slecht inborst en incompetentie zullen altijd leiden tot vernietiging. In de afgelopen 40 jaren hebben dat groepje van 16 en hun kornuiten, dat begon met de Nationale Militaire Raad (NMR) en de Stanvaste beweging welke uitmondde in de NDP, gezorgd voor dood en verderf. De feiten in de geschiedenis en in het heden tonen dit wel onderbouwd aan! Neemt u slechts enkele in gedachten; decembermoorden, hyper inflatie, binnenlandse oorlog, drugtransporten en consumptie, abnormaal omhoog geschoten koers en Fitch Tripple C- rating! In de praktijk heeft steeds weer dezelfde selecte groep de absolute leiding, alhoewel enkele marionetten worden meegenomen die anders moeten verklaren. Steeds weer wordt een in omvang toenemende groep onderontwikkelde landgenoten, als gevolg van het kapot maken in de jaren 80 van de basis pijlers (ethische normen/ financiële stabiliteit/ geestelijke rust/ toegang tot educatie), misbruikt. Als gevolg van hun minieme educatie, geen besef van waarden en normen, “slechte rol modellen”, een uitzichtloze situatie en “negatieve brain washing”, heeft een bekrompen denkwijze zich meester gemaakt van het bewustzijn van deze groep. Dit maakt hen tot prooi van de “ellendelingen” van de zogenoemde “revolutie”. Zij geloven dan de bewust verkondigde leugens en verdraaide feiten van regeringsfunctionarissen en coalitie DNA- leden en zijn genoodzaakt een pakket ter overleving te accepteren, welke als gunst wordt ervaren. Laat uw gedachte er maar over gaan, welk karakter of “leider” zijn volgelingen slapeloze nachten toewenst? Bent u bekend met de weelde die deze figuren zich gedurende de afgelopen perioden persoonlijk hebben toegeëigend, vernietigd en wederom bij elkaar hebben gegraaid! Heeft u enig besef van hoeveel honderden miljoenen dollars zij van ons land hebben vernietigd/ verdampt ten koste van de ontwikkeling van wij als burgers. Kunt u zich een voorstelling maken van de enorme schuldenlast waarin wij als land zijn gedumpt? Weet u hoe groot het moreel verval is welke de scenarioschrijvers meerdere generaties in hebben gestort. Denkt u maar aan de leuzen; “Neks no fout en Let a faya” en neemt u ook het criminaliteitsniveau van, vooral binnen de groep jeugdigen, kinderen en kindskinderen van de verloren generatie, in gedachte. Anno 2020 heeft de selecte groep figuren die de touwtje altijd in handen heeft van de “stanvaste paarse sekte” ons wederom in de misère gedumpt. Houd u in gedachte; de grote in omvang nog onduidelijke schuldenlast, de “rommel bij de CBvS zonder governor m.b.t. onder andere de kasreserve, het ontstaan van een “derde monetaire autoriteit” die al maar niet verklaarbare valuta’s geeft aan een uit de grond gestampte “djotelal cambio”, de stijgende koers (wat een schandelijke vertoning van lange rijen “overnachtende” auto’s bij “Chotelal”), stijgende prijzen in de winkels, het plotselinge vertrek van buitenlandse investeerder met als reden de politieke/ financiële en economische toestand in ons land, de opzienbarende criminaliteitstoename en verruwing, de mate van stress binnen de gezinnen en toegenomen gezinsontwrichtingen! Als dit alles u niet deert, dan is er iets vreselijk mis met u als “srananman- uma! Het is toch gezien de heersende situatie in ons land van wezenlijk belang om een duidelijk sein te geven aan de “vernietigers, a ke ba/ a sari?” Gaat u de oproep van jongeren die uit deze ellendige situatie willen geraken, negeren? “Ju abi wan yeye of ju abi toko toko ini ju ede?” uU bepaalt voor uw zelf als u als een lummel de geschiedenis ingaat of als dya dya srananpikien”.                                                                                                                                                              

Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: