De wederverschijningsbelevenis van “de Kleine Nickeriaan”

Een ware gebeurtenis over mijn neefje. Dit heeft gedurende de afgelopen vijf jaren afgespeeld in Suriname, en wel in het district Saramacca. Het verhaal is door de heer A.B, in familieverband neergepend. Wegens bijzondere redenen zijn er uitsluitend initialen van de personen gebruikt.

Mijn neefje is 5 jaren terug geboren en naast hem bestaat het gezin uit vader, moeder en een zus. Samen dus vier personen. Toen mijn neefje “R.C” genoemd, op 3 jarig leeftijd duidelijk kon praten, begon hij één en ander kenbaar te maken. Zoals kinderen altijd in hun kleuterjaren trek hebben in speelgoed, had R.C ook zijn eigen collectie. Zijn speelgoed collectie bestond /bestaat voornamelijk  uit “zwaar materieel” speeltjes zoals trucks, tractor, dozer, graafmachine, etc etc.

Op een dag, verscheen een documentaire op de televisie, waar je kon zien hoe er rijst met de hand geplant werd. Hij maakte toen plotseling de opmerking naar zijn zus van : “kijk kijk, zie je,  zo ging ik Dhaan planten”.

Zijn moeder keek heel verbaasd en het zusje en nichtje zei nog plagend: “jij weet niks, jij weet niet eens waar Nickerie is”. Hij antwoordde terug “ik weet het hoor, zo ging ik Dhaan planten, en ik weet waar Nickerie is”. “Waar is Nickerie?”, werd hem toen gevraagd. “Ik weet hoor, Nickerie is die kant, ver, heel ver, die kant waar Saramacca is”. Zo legde hij op zijn eigen manier uit welke kant Nickerie is.

R.C wordt dit jaar in november 6 jaar en sprak heel vaak over Nickerie (en tot nu toe). Met al deze informatie en uitspraken van hem, besloten wij hem op 9 maart (vorig jaar ) naar Nickerie te brengen, zonder dat hij het vooraf wist. Zijn moeder zei tegen hem, “morgen moet je vroeg wakker worden, wij gaan “buiten de stad” wandelen”. De familie ging met een groep in  2 auto’s naar Nickerie.  Aldaar werd een bezoek gebracht aan de familie K.. en werd met hen gebabbeld en gediscussieerd waarbij de volgende overeenkomsten en discussies naar voren kwamen n.l.:

• De familie die daar heden woont is inderdaad een familie K.

• De familie die daar woonde 2 generaties terug was ongeacht ook familie K.

• De familie K. die 2 generaties eerder op dat adres bleef had inderdaad 10 kinderen

• Die familie K. was inderdaad een rijstondernemer in Nickerie

• Hij had inderdaad ook een rijstpellerij

• Hij had inderdaad grote rijstvelden

• Hij had inderdaad veel zwaar equipment zoals trucks, tracktoren, combines, graafmachines etc.

•  was inderdaad heel rijk

• Hij had inderdaad een jachtgeweer

• Hij had inderdaad eerst een klein huis, en daarna bouwde hij een groot hoge neuten huis.

• De familie K. vertelde dat er inderdaad vroeger samen in het kanaal voor het huis gezwommen werd voor de gezelschap

• Opvallend was dat R.C heel simpel zei dat hij Nickerie leuk vindt en daar wel wil blijven wonen en met zijn vrienden spelen.

Dingen die niet volledig overéén kwamen waren:

• De naam J., maar de familie K. die wij ontmoet, en gesproken hadden, zei dat het kan dat heel vroeger de vorige generatie die daar bleef, zo heette maar een naamsverandering had ondergaan, want dat was vroeger heel gauw mogelijk, of het was gewoon een roepnaam dat niet op papier stond.

• Enkele overgebleven delen van die rijstpellerij dat niet meer bestaat. Ik vroeg aan R.C of hij weet wat die dingen zijn, en hij zei dat hij niet weet.

• Dat kan omdat die rijstpellerij er niet meer bestaat en R.C het niet meer terug kan herkennen.

• De omgeving en dat huis heeft R.C niet echt terug kunnen herkennen, maar dat kan omdat de familie zei dat de omgeving door de jaren heen veel is veranderd.

Ze stelde voor of men het graf van de heer K. wilde bezoeken, waarop wel een foto van hem gegraveerd stond. Hierdoor kon men tenminste zien wie de heer K. was van twee generaties terug.

Het is was dus succesvol om de begraafplaats te bezoeken en foto’s te maken. Achteraf ontving mijn zus de foto’s op haar telefoon en stuurde het kort daarna voor mij via whatsapp. Ik bekeek de foto van het graf van heer K. heel oppervlakkig en ging niet op de details in. Na een dag of twee belde ik mijn zus op om te vragen hoe hun Nickerie tripje was, en mijn zus begon toen te vertellen over R.C zijn reactie toen hij bij de begraafplaats aankwam etc. etc.

Toen de groep het graf van de heer K. naderde, en voordat de heer R.K aangaf welke graf het was, gaf R.C allereerst aan welk graf van de heer K. was. Ondanks hij voor het eerst op de begraafplaats was, zei hij heel zelf verzekerd, “Kijk die is het die, dat is dat graf”. Mijn zwager vroeg aan de heer R.K. of het werkelijk dat graf was.

Op beiden graven waren ook heel duidelijk de foto’s en de namen van beide personen gegrafeerd, namelijk de heer S.K en mevr. K.K-S  (S.K en K.K-S. verder in het verhaal genoemd). Mijn zwager maakte foto’s van beiden graven, en keerde daarna met de heer R.K terug naar de rest van de familie thuis bij de mevr. A.K. Na hetzelfde gesprek met me zus babbelde ik met R.C aan de

telefoon en vroeg hem bewust hoe het in Nickerie was. Voordat hij naar Nickerie ging had ik hem gezegd dat hij die familie K. moest vragen om hem naar één van die rijstvelden te brengen zodat hij die combine en andere machines van dichtbij kon zien.

Ten eerste vertelde hij aan mij dat hij niet naar die rijstvelden was geweest omdat het regende. Ik vroeg hem waar hij nog meer geweest was. Toen begon hij gelijk met zijn uitleg dat hij naar “zijn” begraafplaats geweest was. Ik maakte toen een verbazend opmerking, “jouw begraafplaats, hoe is het jouw begraafplaats?” En hij legde het makkelijk uit, “toen ik opa was, was ik doodgegaan in Nickerie, dan was ik daar begraven toh”. Ik vroeg aan hem wie nog meer daar begraven was.  En R.C antwoordde heel spontaan, “mijn vrouw is ook daar begraven, naast mij”. En dit klonk en klinkt nog steeds “raar” in een ieders oor dat R.C over zijn graf verteld.

Tijdens hetzelfde gesprek vroeg ik uit nieuwsgierigheid aan hem wie eerst dood was gegaan, hij zelf of zijn vrouw. Na heel even nadenken zei hij tegen mij, “ik, ik was eerst doodgegaan”. Om te kijken of hij van antwoord veranderde, vroeg ik aan hem nog eens wie eerst dood was gegaan.

En ongetwijfeld bevestigde hij weer hetzelfde, dat hij eerst was dood gegaan, en daarna zijn vrouw. Ik vroeg mijn zus om de foto van het graf van de vrouw K.K-S ook voor mij te sturen zodat ik daaruit kon achterhalen of R.C zijn uitleg op waarheid berustte. Mijn zus stuurde gelijk na het gesprek de foto van de vrouw haar graf waarop de jaartallen van de geboorte en dood gegrafeerd stonden. Ik bekeek de overlijdensjaartallen van beiden personen en inderdaad kwam het erop neer dat de heer S.K eerder dood was gegaan en daarna zijn vrouw K.K.-S. Met deze vergelijking klopte R.C zijn uitleg helemaal.

Gekeken naar de namen zien wij dat de voornaam “S”. niet overeenkomt met de naam “J”., dat R.C opnoemde, maar gekeken naar alle andere uitspraken, uitleg en verklaringen van R.C

kunnen we concluderen dat R.C heel waarschijnlijk een wederschijning is van de heer S.K. die reeds 43 jaren geleden is te komen overlijden.

(zie pyramide)

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: