Advocaat eist SRD 460.860 als schadevergoeding in zedenzaak

Advocaat Georgette Leter heeft zich namens de slachtoffers gevoegd in de strafzaak tegen de verdachte Peter A. Hij wordt ervan verdacht zijn jongere halfzus en zijn tweeling nichtjes seksueel te hebben misbruikt en hen met hiv te hebben besmet. De verdachte houdt voet bij stuk dat hij die periode 2003 tot en met 2006 in detentie was in het buitenland. In deze zaak heeft Leter op 14 november 2019 voeging gevraagd en het verzoek is door kantonrechter Lydia Ravenberg gehonoreerd op grond van de navolgende overwegingen. Het feit dat de verdachte in de periode 2001 tot en met 2004 seksuele handelingen heeft gepleegd met alle drie slachtoffers, die toen de leeftijd van respectievelijk 11, 12 en 14 jaar hadden bereikt. De slachtoffers hebben jarenlang deze handelingen ondergaan en dat zij allemaal ook hiv-besmet zijn. De slachtoffers hebben vanwege de besmetting geen normaal seksueel en economisch leven meer. Zij zijn genoodzaakt tot het gebruik van medicatie voor de rest van hun leven, hetgeen een aanzienlijk impact heeft op hun dagelijks functioneren in de maatschappij.

Leter merkte op dat de slachtoffers diverse schade hebben opgelopen, onder ander morele schade of ook wel extra-patrimoniale schade genoemd. “Deze schade is niet in geld uit te drukken, namelijk welke leed, verdriet, pijn, onrust en onbehagen zij allemaal hebben doorstaan. Naast deze schade hebben de slachtoffers ook immateriële schade geleden. Een schadevergoeding voor emotionele schade wordt ook wel smartengeld genoemd. In het recht kan de immateriële schade uitsluitend worden verhaald door emotionele of psychische schade of als je in je eer of goede naam wordt aangetast.” De verdediging presenteerde het medisch kostenplaatje. In vier jaren tijd hebben elk der slachtoffers SRD 480 per jaar aan medische kosten betaald. Dat komt op een bedrag van SRD 1920 per slachtoffer per jaar. De vergoeding van de morele schade werd vastgesteld op SRD 100 per dag. In die vier jaren kom je op een bedrag van SRD 146.000. De incasso en gerechtelijke kosten komen op 3.780 en als deze kosten worden opgeteld, komt per slachtoffer op een bedrag van SRD 153.620. Dus voor alle drie slachtoffers wordt het totale schadebedrag van SRD 460.860 geëist. Leter verzocht de rechter dat indien de verdachte schuldig wordt bevonden, hij zijn oprechte verontschuldigingen moet aanbieden voor het leed, dat door tot de jarenlange gepleegde strafbare feiten met de toen minderjarige meisjes is ontstaan, en dat hij tot betaling van het bovengenoemd bedrag moet overgaan. De magistraat stelde deze zaak uit naar 26 maart. Op die dag komt het Openbaar Ministerie met haar strafvoorstel en advocaat Maureen Nibte met haar pleidooi. De verdachte Peter blijft aangehouden.

Saskia Bandhan                  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: