Hakrinbank minder hard getroffen door schandaal kasreserve

Dagblad Suriname heeft de hand weten te leggen op een brief van de algemeen directeur van de Hakrinbank, Rafiek Sheoradjpanday, aan het personeel. In deze brief, die op 4 februari werd verspreid onder het bankpersoneel, geeft de directeur uitleg over de ontvreemding van de vreemde valutakasreserve door de voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De directeur stelt dat op 25 januari de directeuren van alle banken werden geïnformeerd door president Bouterse over de verdwijning van USD 100 miljoen van hun reserves bij de CBvS. Door het reeds bestaande wantrouwen in de voormalige leiding van de CBvS lijkt de schade voor de Hakrinbank beperkt te zijn gebleven. Van deze bank is op dit moment USD 1,9 miljoen en Euro 3,6 miljoen verdwenen. Er zijn direct afspraken gemaakt met de minister van Financiën en leiding van de CBvS voor het veiligstellen van de resterende gelden. Ook is afgesproken dat het ontvreemd geld wordt terugbetaald.

De afspraken over de inzet van de vreemde valutakasreserve van de Hakrinbank door de CBvS begonnen midden 2014. Toen zijn ongeveer USD 8 miljoen en Euro 13 miljoen door de Hakrinbank aan de CBvS verkocht onder een swapafspraak. Vanaf de inbeslagname in april 2018 op Schiphol van de geldzending door Surinaamse banken, is de overheveling van de kasreserve van de Hakrinbank naar de CBvS in snel tempo gegaan. Dit gebeurde vooral door de vele problemen die als gevolg van de inbeslagname ontstonden. Vanaf mei 2019 is de volledige Eurokasreserve en de helft van de dollarkasreserve in beheer van de CBvS. Door het uitblijven van de naleving van bepaalde afspraken met de CBvS stopte de Hakrinbank eind 2019 met de overheveling van de rest van de dollarkasreserve. Deze handeling blijkt nu ertoe te hebben geleid dat de schade van de Hakrinbank bij het kasreserveschandaal beperkt is gebleven.

Dagblad Suriname sprak met econoom Steven Debipersad over het kasreserveschandaal, omdat er nog steeds veel onduidelijkheid is hierover. Debipersad verduidelijkt dat tot de kasreserve worden gerekend een deel van de tegoeden van rekeninghouders van de verschillende banken. De vreemde valutakasreserve, waar er nu veel onrust over bestaat, zijn dus dollars en euro’s die klanten hebben toevertrouwd aan algemene banken. Hiervoor hebben mensen heel lang hard gewerkt. Hij is niet te spreken over de onzorgvuldigheid, waarop is omgesprongen door zowel de CBvS als de algemene banken in de bescherming van deze tegoeden van de samenleving. “Er wordt gedaan alsof slechts één persoon verantwoordelijk is voor het verdwijnen van USD 100 miljoen. Waar was alle controle toen dit gebeurde en hoe weten wij dat dit niet meer zal gebeuren? Ook de verklaring van de minister van Financiën gisteren in DNA dat de kasreserve in “één pot” zat met de reserve van de CBvS en daardoor opgemaakt is, snijd geen hout”, aldus Debipersad.

De econoom stelt dat het vertrouwen in zeer belangrijke instituten ernstig is geschaad. “Het gevolg is dat de wisselkoers op hol slaat, zonder dat het einde hiervan in zicht is. Iedereen zal dit voelen, ook al heb je geen rekening bij de bank, daar de wisselkoers direct doorwerkt in prijzen. Herstel is nu alleen mogelijk met een nieuwe en vooral vertrouwenwekkende leiding bij de Centrale Bank van Suriname. Ook de regering dient het boetekleed aan te doen, daar het vooral de problemen met de overheidsfinanciën zijn die steeds een oneigenlijke druk op de CBvS plaatsen, met nu dit beschamend gevolg”, aldus Debipersad.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: