Food And Agriculture Industries NV (FAI) failliet

Univeg: Neem FAI over voor 1 USD symbolisch, of we vragen faillissement aan

Begin jaren ‘70 werd met veel ambitie voor de bananenteelt in Suriname het bedrijf Surland opgericht. Het bedrijf ging in 2002 failliet en er werd een herstart gemaakt als SBBS (Stichting Behoud Bacovensector Suriname). Het lukte Philippe Dury, toen algemeen directeur van de SBBS, echter niet het bedrijf er veel beter voor te laten staan, en in januari 2014, toen SBBS weer verlieslatend werd, nam het Belgische bedrijf Univeg, groothandelaar in groenten en fruit, het roer over: 90% van de aandelen werd van Univeg, en 10% van de staat Suriname.

De problemen bleven helaas niet uit, onder andere omdat de Mokoziekte over enkele jaren heen het rendement van onze bacovenindustrie ingrijpend aantastte. Dat zorgde al voor grote verliezen, en in november 2019 was de export in het geding vanwege een tekort aan verpakkingsmateriaal. Zo moest een groot deel van de oogst worden vernietigd. Er werden toen met de directeur, Eduardo Mlelendez, gesprekken gevoerd door de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Rabin Parmessar, maar die waren volgens Dwarka niet vruchtbaar.

Toen de regering op gegeven moment eindelijk aanbood met een bedrag van 3 miljoen USD in te komen, maar daartoe het rijstareaal van meer dan 1000 ha als onderpand opeiste, bleek dat niet mogelijk omdat deze grond, net als andere assets van het bedrijf, al met schuld belast was. De grootaandeelhouder hield het voor gezien, en de directie verliet het land stilletjes, het bedrijf stuurloos en de werknemers in onzekerheid achterlatend.

Het meest nijpende leekhet feit dat de arbeiders hun lonen niet ontvingen, wat inmiddels gisteren door minister Rabin Parmessar is rechtgetrokken door de salarissen contant uit te betalen. “Leek”, staat er, omdat in werkelijkheid er op alle assets (middelen, waaronder terreinen en gebouwen) van dit bedrijf aanzienlijke schulden rusten, omdat er vrijwel geen inputs voorhanden zijn – zaken zoals dozen, plastic materiaal, noodzakelijke pesticiden en meer – en van het beetje bacoven aanplant dat nu nog rest, een groot deel daar ernstig onder lijdt. De werknemers werken dus nog wel, maar er is geenszins enige zekerheid over de voortgang van de productie en export, en dus ook niet over salarissen en voorzieningen.

Het bedrijf Univeg wil er niet meer mee verder, is in feite al uit Suriname vertrokken, en heeft nu aan de overheid schriftelijk aangeboden het bedrijf FAI voor 1USD symbolisch over te nemen, inclusief de schuldenlast. Uiteraard kan de overheid daar nog geen uitspraak over doen, omdat eerst een inventarisatie moet worden gemaakt van die schuldenlast, bezittingen en alle andere relevante informatie, zegt Dayanand Dwarka. Uit antwoorden op vragen die aan hem gesteld werden, kan geconcludeerd worden dat het door de schuld van de overheid zover is gekomen, omdat die haar verantwoordelijkheden, zoals op tijd inkomen met haar 10% aandeel, nooit nagekomen is, maar dat er misschien ook nog wel meer speelt. Dwarka benadrukt dat van belang is dat er alles gedaan wordt, opdat geen politiek bedreven wordt met deze zaak, maar dat alles op alles wordt gezet in belang van het bedrijf en haar werknemers.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: