Toekaja draagt voorzitterschap bond BBS over aan Pika

Harold Toekaja, gewezen bondsvoorzitter van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS), heeft op maandag 10 februari zijn voorzitterschap opgezegd en de functie  overgedragen aan de ondervoorzitter, Louis Pika. Sinds maandag zwaait Pika de scepter bij de BBS. Toekaja maakt deel uit van de driekoppige leiding van de BBS. Hij moest maandag voor zichzelf beslissen welke functie hij uiteindelijk wilde behouden. Deze twee functies kunnen niet samengaan en dus niet door een en dezelfde persoon bekleed worden. Het vormt een conflict of interest. Op 27 januari 2020 werd de driekoppige leiding geïnstalleerd door de minister van Justitie en Politie. Op 13 maart 2019 werd de leiding van de dienst overgenomen door de politiefunctionaris, Steven Rozenblad. Hij had de leiding als waarnemend diensthoofd bij de BBS. De leden hadden een motie ingediend bij de bond en met die motie in de hand is de voorzitter met zijn bestuur naar de bewindsman gestapt. Afgelopen maandag heeft de minister het bestuur en het toenmalige waarnemend diensthoofd uitgenodigd voor een gesprek. De minister heeft Rozenblad daarbij gevraagd om zijn functie neer te leggen en de verantwoordelijkheid over te dragen aan een driekoppige leiding binnen de BBS.

De namen van de personen die nu deel uitmaken van deze driekoppige leiding zijn Jerry Hart, Humphrey Grootfaam en Harold Toekaja. Het komt erop neer dat de leden ontevreden waren omtrent het functioneren van Rozenblad. Daarom hebben zij om zijn aftreden gevraagd. De minister heeft aangegeven dat hij na drie maanden het functioneren van de driekoppige leiding zal evalueren. Ook stelde de bewindsman dat er om de twee weken een evaluatierapport moet worden opgemaakt en dat dit naar zijn ministerie moet worden opgestuurd ter beoordeling.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: