Herman Vuijsje presenteert Boekwerk: “God zij met ons Suriname”

Op 29 januari jl. , in de Neve Shalom Synagoge aan de Keizerstraat, heeft de Nederlandse socioloog, journalist en schrijver Herman Vuijsje, zijn boek ”God zij met ons Suriname”, met als ondertitel: “Religie als vloek en zegen’, aan een speciale groep van genodigden gepresenteerd.

Tot de speciale genodigden behoorden ook een aantal personen die op hun eigen wijze, middels gesprekken, aanwijzingen e.d. hun bijdrage hebben geleverd zodat het voor de schrijver makkelijk gemaakt werd om het thema op een juiste wijze te volgen en te beschrijven.

Suriname staat er bekend om dat het een van de meest multireligieuze landen ter wereld is. De vele godsdiensten doordrenken de totale samenleving en het draagt wezenlijk bij tot de trots van Suriname als kleurrijk en vreedzaam land. He bekendste voorbeeld in dit verband is wel het gegeven dat in hartje Paramaribo de Neve Shalom Synagoge en de hoofdmoskee van De Surinaamse Islamitische Vereniging, de S.I.V., nu reeds gedurende vele jaren, vredig en statig, als twee grote vrienden naast elkaar staan.   

Herman vuijsje heeft in 1969, als student, de verschillende godsdiensten die wij in Suriname belijden vrij nauwkeurig in kaart gebracht. Hij heeft zich hierin verdiept en hij kwam tot de voorzichtige conclusie dat in verschillende opzichten de godsdienstige verhoudingen in Suriname voor vele landen als voorbeeld kunnen dienen.  Natuurlijk hebben deze verhoudingen ook hun schaduwzijde. En dit alles wordt op een gepaste wijze in het boek beschreven.

Aan het eind van zijn presentatie hebben drie geïnterviewde deskundigen, elk op een heel prettige wijze, een korte reactie gegeven over de inhoud van het boek.

Deze personen waren:

-Mej. Kirtie Algoe, godsdienstsocioloog; zij promoveerde in 2017 aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, op een onderzoek naar de verhoudingen tussen Hindoeisme, Islam en Christendom in Suriname.

-Mevr. Soeshila Baldew-Malhoe, Pandita bij de vereniging Jagrat Arya Mandal; zij heeft enkele boeken gepubliceerd over de Vaidik Dharma.

-De hr. Iwan Wijngaarde, landbouwkundige, expert op het gebied van het slavernijverleden en voorzitter van de Feydrasi fu Afrikan Srananman.

Het boek: ‘God zij met ons Suriname’ zal binnenkort in de boekhandel te verkrijgen zijn.     

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: